Lekcja historii połączona z archeologią

Uczniowie klas II E/G, IIA/B, IIF2 i II d wzięli udział  w ciekawych lekcjach historii połączonych z archeologią na żywo w Muzeum Regionalnym w Opocznie. Tematem zajęć były „Badania archeologiczne zamku kazimierzowskiego”.

Od 15 maja 2017 roku na dziedzińcu zamku od strony wschodniej i południowej trwają badania archeologiczne zlecone przez konserwatora zabytków. Ich celem jest sprawdzenie czy zachowały się fragmenty murów miejskich.

Byliśmy na miejscu widząc znalezione fragmenty ceramiki z okresu kultury przeworskiej. Czekamy na kolejne interesujące wykopaliska ukazujące życie naszych przodków!