Leszek Żebrowski „Narodowe Siły Zbrojne”

24 listopada 2016 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Opocznie odbyła się prelekcja Leszka Żebrowskiego „Narodowe Siły Zbrojne”.

Historyk przedstawił dość obszernie wyniki rzetelnych badań odkrywających historię NSZ, które były owocem kilkudziesięcioletniego zbierania świadectw żołnierzy, świadków ich walki oraz odkrywania i weryfikowania tysięcy dokumentów oraz innych źródeł historycznych. Opisał także zaplecze związane z funkcjonowaniem NSZ oraz zorganizowanie ich struktury na ziemiach polskich.

W spotkaniu z Leszkiem Żebrowskim bardzo licznie uczestniczyła młodzież, dla której była to wyjątkowa lekcja historii.

Organizatorami spotkania poświęconego historii NSZ były I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Opocznie, Muzeum Regionalne w Opocznie oraz Klub Historyczny im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim.