Łódzki Kongres Sportu Powszechnego

 ŁÓDZKI KONGRES SPORTU POWSZECHNEGO

Dnia 4 marca 2013 roku w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym Międzynarodowych Targów Łódzkich odbyło się spotkanie z Minister Sportu i Turystyki Joanną Muchą. Na spotkaniu czynny udział brali udział uczniowie ZSO w Opocznie (Sylwia Kubiszewska, Aleksandra Kucharska, Szymon Pacan i Maciej Gajewski) wraz z nauczycielem wychowania fizycznego panem Dariuszem Lewandowskim. Spotkanie dotyczyło zmian w polskim sporcie, a głównie sportu wypoczynkowego jak i powszechnego – ich problemów a także proponowanych zmian. Na spotkaniu podjęte zostały różne tematy z którymi borykają się samorządy, kluby i organizacje sportowe. Na początku spotkania pani minister przedstawiła wyniki badań na temat sportu w Polsce i poprawy jego rozwoju. Po wystąpieniu odbyła się burzliwa dyskusja wśród zaproszonych gości, jak również prezesów klubów sportowych i nauczycieli wychowania fizycznego. Główne problemy to brak pieniędzy na organizowanie imprez sportowych, słabo wykształcona kadra pedagogiczna o kierunku wychowania fizycznego, słabo rozbudowana infrastruktura sportowa i inne.

Cytaty: ,,Minister sportu Joanna Mucha mówiła, że Kongres Sportu Powszechnego to inicjatywa potrzebna i oczekiwana w regionach. Potrzebna jest wymiana poglądów i doświadczeń. Może się wydawać, że sport daję sobie radę, ale kiedy spojrzymy na wskaźniki to okazuje się że jest jeszcze wiele do zrobienia.

Paradoksem jest to, że poprawia się baza, a zmniejsza się zainteresowanie młodzieży sportem. Kiedyś baza była mizerna, a młodzież garnęła się do sportu, teraz robi się sytuacja odwrotna.

Minister Joanna Mucha mówiła, że nie ma jednego sposobu na zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej. Musi być szeroka gama różnorodnych działań, aby wciągać młodzież do sportu, do tej znakomitej szkoły charakterów.

Oprócz spotkania w którym uczniowie brali udział, mogli poznać osobiście znanych sportowców, prezesów klubów i władze sportu w województwie przeprowadzając z nimi wywiady i zrobienie sobie wspólnych zdjęć (a byli to: Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, dwukrotny medalista olimpijski Artur Partyka, wielokrotny reprezentant piłki nożnej (bramkarz), trener, publicysta sportowy Jan Tomaszewski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur i wielu innych). Ogólnie można uznać kongres za udany. Wyciągnięte wnioski, propozycje rozwiązań i plan pracy na przyszłe lata to pozytywne wskazówki które w przyszłości powinny zaowocować.