Matematyka

Jeden z przedmiotów realizowany na poziomie podstawowym i rozszerzonym w naszej szkole.

Lekcje matematyki prowadzone są w pracowniach  wyposażonych w tablice interaktywne i sprzęt komputerowy.

Korzystamy z podręczników wydawnictwa Nowa Era, które mamy również w wersji elektronicznej. Posiadamy eduromy i multibooki do tych podręczników.

Zapewniamy:

  1. Wysoki poziom nauczania
  2. Udział w konkursach
  • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”
  • Wojewódzki Konkurs Matematyczny „W świecie matematyki”
  • „Matematyka – Moja Pasja”
  • Konkurs Matematyczny „Alfik”, „Pangea”, „Max Matematyczny”.

13. Udział  w Olimpiadzie  Matematycznej
4. Współpracę z uczelniami wyższymi
5. Przyjazną i serdeczną atmosferę
6. Udział w multimedialnych lekcjach.

Wykorzystujemy takie metody pracy jak: dyskusja, praca w grupach, projekt, ćwiczenia. Sprzyja to rozwijaniu pamięci i logicznego myślenia, nabyciu umiejętności poprawnego analizowania, wnioskowania i uzasadniania oraz rozwiązywania problemów. Oferujemy kształcenie w podstawowym i rozszerzonym zakresie nauczania matematyki. W ramach tego nauczania uczeń nabywa wiedzę i umiejętności ujęte w wymaganiach egzaminacyjnych egzaminu maturalnego. Każdy uczeń może korzystać z zajęć dodatkowych, które poszerzają zakres stosowania nauczanych treści i wzmacniają przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Absolwenci klas, w których realizowana jest matematyka na poziomie rozszerzonym są na prestiżowych uczelniach w kraju np.: WAT, AGH, SGH, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Warszawska. Najpopularniejsze kierunki to: Robotyka, Telekomunikacja, Mechatronika, Budownictwo, Elektronika, Architektura, Inżynieria, Informatyka, Matematyka Stosowana.

Osiągnięcia:

Olimpiada Matematyczna
Do II etapu zakwalifikowali się:
Mateusz Pawlak (2014)
Kinga Klemińska (2015)
Tomasz Białecki (2016, 2017)

Ogólnopolska Olimpiada „O diamentowy Indeks AGH”: wyróżnienie: Mateusz Szczotka

Wojewódzki Konkurs Matematyczny „W świecie matematyki” (2015)
Cezary Szulc, Mateusz Pawlak, Marcin Kuchenbecker, Szymon Chmal

Wyniki konkursu matematycznego „Alfik” (2015)
1. Konrad Kłusek
2. Mateusz Ksyta
3. Konrad Musiał

Wyniki konkursu matematycznego „Alfik” (2016)
Najwyższy wynik w szkole: Czerczak Weronika

Wyniki konkursu matematycznego „Alfik” (2017)
Wyróżnienia: Czerczak Weronika
Krajewska Natalia
Kmiecik Rafał
Skorupa Patryk
Kubiszewski Piotr
Konewka Angelika
Langowska Kamila
Kołodziejczyk Krzysztof

„Matematyka – Moja Pasja” (2014)
Laureat konkursu – Mateusz Pawlak
Finaliści: Jacek Białek, Łukasz Ramus

„Matematyka – Moja Pasja” (2017)
Do II etapu zakwalifikowali się: Tomasz Białecki, Mateusz Ksyta

2

„Pangea” (2014, 2015)
Najlepsze wyniki w szkole uzyskali:Łukasz Ramus, Marcin Kuchenbecker.
Do II etapu konkursu zakwalifikowali się: Szymon Wróbel, Weronika Pałyga

„Max Matematyczny” (2017)
Najwyższy wynik w województwie uzyskali:
Michał Ryba, Cyprian Wiktorowski, Karol Musiał

„Matematyka poszerza horyzonty, łamie schematy i pozwala zatracić się bez reszty w nieskończoności. Jest nauka uniwersalną, obecną na co dzień w naszym życiu. Jej uniwersalność czyni Ją niezwykle ciekawą”.
Uczennica kl II

„Matematyka jako „Królowa nauk” jest przedmiotem nieco innym niż reszta. Wymaga ona twórczego myślenia. Lubię ten przedmiot, ponieważ rozwiązanie danego zadania sprawia ogromną satysfakcję”.
Uczeń kl II.

„Lubię matematykę, gdyż lubię myśleć nad zadaniami i stwarzać nowe sposoby ich rozwiązania”.
Uczeń kl II.