Matura 2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Do egzaminu maturalnego przystąpiły 183 osoby.
Egzamin zdało 95,1 % zdających. Prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu ma 4,9 % maturzystów.
Żadna z osób nie musi przystępować ponownie do egzaminu maturalnego w przyszłym roku.

Przedmiot Liczba osób z najlepszymi wynikami

100%
Liczba osób

90 % – 99 %
Liczba osób

80 % – 89 %
Liczba osób

Matematyka P 9 25 3
Język rosyjski P 1 5
R 1
Język niemiecki P 2 3
Język polski P 4 14
R 2
Język angielski P 18 56 42
R 8 20
Fizyka R 1 1

P – poziom podstawowy                                        R- poziom rozszerzony

GRATULUJEMY  NASZYM  MATURZYSTOM  UZYSKANYCH  WYNIKÓW !!!