Matura 2020 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 167 osób.
Egzamin zdało 90 % zdających.
We wrześniu 7% maturzystów przystąpi do egzaminu poprawkowego, pozostali będą zdawać ponownie.

Przedmiot   Liczba osób z najlepszymi wynikami
100%
Liczba osób
90 % – 99 %
Liczba osób
74 % – 89 %
Liczba osób
Matematyka P 3 20 31
Matematyka R 1 1 1
Język rosyjski P 1
R 1
Język niemiecki P 2
Język niemiecki R 1
Język polski P 6 13
R 3
Język angielski P 8 48 37
R 8 25
Historia R 2
Biologia R 6
Chemia R 3
Język włoski P 1 1
Geografia R 1

P – poziom podstawowy                             R- poziom rozszerzony

GRATULUJEMY  NASZYM  MATURZYSTOM  UZYSKANYCH  WYNIKÓW  MIMO TRUDNYCH WARUNKÓW, W JAKICH PRZYSZŁO IM ZDAWAĆ EGZAMIN MATURALNY.