Matura 2021 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

matura

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 178 absolwentów.
Na dzień 5 lipca 2021 tylko jedna osoba nie zdała egzaminu maturalnego (zdawalność 99%). Nieliczne osoby będą zdawały egzamin poprawkowy w sierpniu.

Możemy pochwalić się wysoką zdawalnością z przedmiotów obowiązkowych, jak i dobrymi wynikami z przedmiotów dodatkowych.

Zdawalność z języka polskiego wyniosła 98%, z matematyki 97%, a z języka angielskiego 99%.

Język polski:

54 absolwentów osiągnęło wynik w przedziale 74%- 94% (PP). 13 absolwentów uzyskało wysoki wynik na poziomie rozszerzonym (70%- 90%)

Matematyka:

98 absolwentów uzyskało wyniki w przedziale 70%- 100% (PP)
13 absolwentów uzyskało 100% :

1. Ksyta Aleksandra
2 Milczarczyk Szymon
3 Zalega Mateusz
4 Zieba Aleksandra
5 Chudzicka Jagoda
6 Cieslik Martyna
7 Łukowiak Oliwia
8 Zuchmańska Aleksandra
9 Białek Natalia
10 Jurek Mateusz
11 Śmigiel Julia
12 Świątkowski Wiktor
13 Włodarczyk Jakub

11 absolwentów uzyskało również bardzo wysokie wyniki na poziomie rozszerzonym (przedział 62%- 80%)

Język angielski:

Tutaj wyniki są rewelacyjne: 125 absolwentów uzyskało wyniki w przedziale 100%- 70 (PP), a z poziomu rozszerzonego 47 zdających uzyskało wynik w przedziale 70%- 98%.

26 zdających uzyskało 100% z poziomu podstawowego z języka angielskiego:

1. Brola Aleksandra
2. Bryła Bartłomiej
3. Chudzicka Jagoda
4. Gancarz Maria
5. Jurek Mateusz
6. Kacprzyk Aleksander
7. Kluska Maciej
8. Kupis Kamila
9. Łukowiak Oliwia
10. Markiewicz Zuzanna
11. Milczarczyk Szymon
12. Piasecka Wiktoria
13. Piekarski Rafał
14. Popis Mikołaj
15. Sobczyk Bartosz
16. Sokołowska Maja
17. Stańczyk Jan
18. Stolarczyk Wiktoria
19. Sygut Natalia
20. Szpocińska Dominika
21. Śmigiel Julia
22. Świątkowski Wiktor
23. Włodarczyk Jakub
24. Wójcik Sergiusz
25. Zalega Mateusz
26. Zuchmańska Aleksandra

PP- poziom podstawowy; decyduje o zdaniu egzaminu maturalnego

Na uwagę zasługuje fakt, iż po raz pierwszy w I LO zdawany był egzamin maturalny z języka angielskiego: poziom dwujęzyczny. Tego zadania podjęło się tylko 2 maturzystów.
Uzyskali oni świetne wyniki:

1. Kluska Maciej – 90%
2. Popis Mikołaj- 87%

Pozostałe przedmioty:

Język niemiecki:

3 osoby z wynikami w przedziale 78%-94% (PP) i 1 osoba 86% (PR)

Język rosyjski:

2 osoby- 80%-86% (PP)

Język włoski:

1 osoba 86% (PP)

Historia:

2 osoby 62%

Wiedza o społeczeństwie:

2 osoby 63%-65%

Geografia:

8 osób 60%-72%

Biologia:

2 osoby 60%-67%

Chemia:

2 osoby 72%-80%

Fizyka:

3 osoby 80%-87%

To tylko wybrane najlepsze osiągnięcia. Mimo niezwykle trudnego czasu możemy być dumni z osiągnięć naszych Absolwentów i pozostaje mieć nadzieję, że te wyniki pozwolą im na spełnianie swoich planów i zamierzeń.

Gratuluję osiągniętych wyników !