Maturzysto !!!

swws

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie uzyskała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo i od 1 października 2021 roku rozpoczyna kształcenie na stacjonarnych, nieodpłatnych studiach prawniczych o profilu praktycznym, prowadzonych w Warszawie.

Studia na SWWS oferują studentom m.in.: autorski program, uwzględniający możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek zawodowych (sądowo-prokuratorskiej, prawniczych zawodów regulowanych, konsularno-legislacyjnej), indywidualnych opiekunów naukowych, naukę prawniczych języków obcych, praktyki i staże, stypendia naukowe i socjalne, akademik oraz dostęp do podręczników online.

W przypadku pytań lub chęci uzyskania dodatkowych materiałów prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Organizacji Kształcenia Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, pod numerami telefonu: 22 602 44 18, 22 602 44 19, 22 602 44 31 lub mailowo: rekrutacja.studia@swws.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące studiów
i rekrutacji zostały zamieszczone na stronie www.swws.edu.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/prawoswws

prawo ulotka 1na3 bordo - 5mm spady