Międzynarodowo w „Żeromskim”!

1

Po udanym spotkaniu z młodzieżą izraelską w październiku, tym razem sięgamy po zdecydowanie bardziej odległe kontakty. Na początku grudnia w naszej szkole gościć będą  wolontariusze z największej międzynarodowej organizacji studenckiej. Przez cały tydzień studentka z Chin i student z Nowej Zelandii będą prowadzić z naszymi uczniami warsztaty w języku angielskim, w ramach programu  'Plan your future’.

Główną ideą projektu jest nauka poprzez działanie, podnoszenie kreatywnej otwartości uczestników poprzez przeniesienie nacisku z teorii na praktykę, a w rezultacie zastąpienie działania odtwórczego myśleniem twórczym i umożliwienie młodzieży wielopłaszczyznowego rozwoju osobistego sprzyjającego szybszemu odkrywaniu ich potencjału.

Do głównych założeń warsztatów należy również: przełamywanie barier międzyludzkich, promocja wzajemnego zrozumienia, edukacja kulturalna- odkrywanie innych kultur i krajów, poprawianie tolerancji i szacunku, promocja założeń europejskich wśród młodzieży, promocja dialogu i wzajemnego oddziaływania między młodymi ludźmi, ochrona dziedzictwa kulturowego.  Dla naszych uczniów to również praktyczna i niestandardowa nauka języka angielskiego, a kontakt ze środowiskiem międzynarodowym to doskonały impuls i motywacja do dalszej nauki języków obcych.

 Koordynatorką projektu jest Karina Larecka.