Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Obraz11

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków Powiat Opoczyński organizuje konkursy:
‒      Konkurs Plastyczny pt. „Pamiątki dziedzictwa”
‒       Konkurs Filmowy pt. „Moc historii powiatu opoczyńskiego zapisana w zabytkach”
‒       Konkurs Fotograficzny pt. „Co pozostało z tamtych lat…”

Regulamin Konkursu Plastycznego pt. „Pamiątki dziedzictwa”
Regulamin Konkursu Filmowego pt. „Moc historii powiatu opoczyńskiego zapisana w zabytkach”
Regulamin Konkursu Fotograficznego pt. „Co pozostało z tamtych lat…”