Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Zaproszenie do udziału w konkursach

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków Powiat Opoczyński organizuje konkursy:
‒      Konkurs Plastyczny pt. „Pamiątki dziedzictwa”
‒       Konkurs Wiedzy o Powiecie Opoczyńskim
‒       Konkurs Fotograficzny pt. „Co pozostało z tamtych lat…”

Regulamin Konkursu Plastycznego pt. „Pamiątki dziedzictwa”

Regulamin Konkursu Wiedzy o Powiecie Opoczyńskim

Regulamin Konkursu Fotograficznego pt. „Co pozostało z tamtych lat…..”