,,Z myślą o Ziemi Opoczyńskiej’’

Pod takim hasłem 9 czerwca 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie odbyła się IV Konferencja zorganizowana przez  Klasę Akademicką pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej. Klasa IC pod kierunkiem wychowawcy p. Jolanty Gapys i szkolnego koordynatora projektu p. Marzeny Papis, przygotowała Dzień SGH. Uroczystość rozpoczęli uczniowie z klasy IC: Monika Adamkowska i Aleksander Zych, ubrani w stroje regionalne.

 Monika, jako prezes Klasy Akademickiej w roku szkolnym 2021/2022, powitała  gości obecnych na sali oraz biorących udział w uroczystości  w formie online. Wśród zaproszonych znaleźli się pani mgr Dorota Popowska – Dyrektor Działu Centrum Otwartej Edukacji SGH w Warszawie oraz pani mgr Joanna Kaszewska – specjalista ds. projektów edukacyjnych w jednostce Centrum Otwartej Edukacji SGH (łączące się online). Uroczystość uświetniła także obecność  przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Opocznie – pani dr Grażyny Wójcik, Przewodniczącej Komisji Rodziny, Edukacji i Kultury.
Monika Adamkowska – prezes koła SGH – zaprezentowała klasę IC, podkreślając, że uczestnictwo  w projekcie  Klasa Akademicka SGH jest ogromnym wyróżnieniem.  Pozwala  reprezentować nasze liceum na forum społeczności szkół objętych patronatem SGH. Klasa IC liczy 36 uczniów (24 dziewczęta i 12 chłopców), realizuje  program rozszerzony z przedmiotów: język angielski, matematyka, geografia, biologia, chemia i informatyka. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez SGH, zdobywają nową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii i biznesu. Uczestniczą  w wielu  konkursach, przedsięwzięciach organizowanych na terenie   szkoły, jak również  wydarzeniach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Następnie zabrali głos  zaproszeni goście. Pani dr Dorota Popowska podkreśliła, że I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie jest jedną z najbardziej aktywnych szkół spośród wszystkich objętych patronatem SGH, podziękowała szkolnemu koordynatorowi p. Marzenie Papis za wspaniałą współpracę. Kolejnym prelegentem była p. dr Grażyna Wójcik, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Opocznie. W swoim wystąpieniu  zapewniła o  wspieraniu  wszelkich inicjatyw podejmowanych przez młodzież.
W następnej kolejności głos zabrał dr Adam Jarosz, pracownik naukowy SGH,  który wygłosił  wykład nt.  „Dobry wujek czy zdzierca? Rola państwa w gospodarce”.
Podczas przerwy  wszyscy  mieli możliwość popróbować regionalnych specjałów przygotowanych przez uczniów klasy IC. Uczennice: Karina Ruszkowska, Katarzyna Nowicka, Weronika Bielecka oraz Zuzanna Świderska  częstowały uczestników wypiekami domowej roboty.
Kolejnym punktem uroczystości było zaprezentowanie projektu uczniowskiego, przybliżającego naszą piękną Małą Ojczyznę – Ziemię Opoczyńską. Historię naszego regionu ,,Tropem Ziemi Opoczyńskiej’’ przedstawili Wiktoria Wardecka i Wiktor Zięba.
Na wirtualny spacer ulicami Opoczna pt. ,,Opoczno sercu bliskie’’ – zaprosili wszystkich autorzy filmu : Monika Adamkowska,  Aleksandra Zych i Maksymilian Tomczyk. Folklor Ziemi Opoczyńskiej (stroje, rękodzieło, muzykę, tańce, gwarę) – przedstawiły: Aleksandra Sobolewska, Aleksandra Pluta oraz Aleksandra Bednarczyk. W tym celu uczennice wykorzystały   prezentację  pt. ,,Z folklorem w tle’’. Pokaz strojów ludowych zaprezentowali Wiktoria Jasińska i Bartłomiej Stolarczyk.
Ostatnim punktem programu był turniej pt. SGH-ada,  który poprowadzili Zofia Słowińska i Kacper Stańczyk. W zabawie uczestniczyli: Dyrektor Szkoły p. Anna Pręcikowska – Skoczylas, wicedyrektor  p. Zbigniew Sobczyk oraz uczniowie: Julia Karpiej, Jan Czechowicz, Maksymilian Tomczyk, Kinga Matysiak, Łukasz Sobolewski, Martyna Rzońca.
Na tym uroczystość zakończyła się. Jej podsumowania dokonała Dyrektor I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie pani Anna Pręcikowska – Skoczylas. Wręczyła nagrodę ufundowaną przez SGH dla Moniki Adamkowskiej i słowami: ,,Jestem z Was dumna’’  pogratulowała pomysłu na propagowanie Opoczyńskiej kultury ludowej. Ziemia Opoczyńska to przecież  region o charakterystycznych cechach, różniący się gwarą, strojem oraz specyfiką wielu elementów folkloru, a wszystkie te cechy kultury ludowej składają się na odrębność regionalną Opocznian. Folklor opoczyński jest rozpoznawalny nie tylko w Polsce, ale także za granicą.
Pani Dyrektor podziękowała młodzieży kl. IC i opiekunom  p. Jolancie Gapys i p. Marzenie Papis za przygotowanie Dnia SGH, życząc kolejnych ciekawych pomysłów.

                          Marzena Papis, Jolanta Gapys