Nagroda Specjalna dla Wiktorii Gutowskiej na Gali Konkursu „Kręci Mnie Mój Zawód”

11 maja 2022 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Filmowego „Kręci mnie mój zawód”.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych województwa łódzkiego. Jego celem była promocja interesujących zawodów, szkolnictwa zawodowego oraz zachęcenie uczniów do świadomego planowania kariery zawodowej. Uroczystość odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty, z inicjatywy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Przed rozpoczęciem wręczenia nagród laureatom w/w
konkursu dyrektor Anna Pręcikowska-Skoczylas odebrała nagrodę specjalną Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera z rąk Zbigniewa Ziemby wicemarszałka województwa łódzkiego dla Wiktorii Gutowskiej uczennicy klasy IIICg I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, która w tym czasie zmagała się z rozwiązywaniem maturalnych zadań matematycznych na poziomie rozszerzonym. Nagrodę specjalną przyznano Wiktorii za nieprzeciętne osiągnięcia edukacyjne.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na wymarzonej uczelni!