Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada

Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować,
jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć.

niepd_1

11 listopada, będziemy obchodzić szczególny dzień, ważny dla każdego Polaka- Narodowe Święto Niepodległości.
Święto to jest obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię.
Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989.

Oto wypowiedzi wybranych nauczycieli
i maturzystów na temat Święta Narodowego:

  • Czym dla Ciebie jest dzień 11 listopada?

– „Dzień 11 listopada, ma dla mnie ogromne znaczenie, bo uważam się za patriotę. Jest to spuścizna jaką dali nam nasi przodkowie, powód do dumy i radości. Historia naszego kraju obfituje w wydarzenia, podniosłe, ale niezwykle ponure, a to święto z 11 listopada, jest takim miłym odmiennym akcentem.”

 

-„Dzień ten jest dla mnie upamiętnieniem odzyskania niepodległości po wielu zaciętych bitwach moich przodków.”

 

-„Święto Niepodległości, jest dla mnie jak oddech przyszłości. Jest to tradycja, którą każdy patriota powinien respektować i przestrzegać. Dzień ten ma ogromne znaczenie, ze względu na historię naszego kraju”

 

-„11 listopada jest dla mnie dniem pamięci o tych, którzy zginęli w czasach okupacji, walcząc o niepodległość ojczyzny.”

 

  • Jak go spędzasz?

– „Tego dnia zwykłam uczestniczyć w miejskich obchodach, lecz w drodze wyjątku czasem spędzam je w domu oglądając transmisję z obchodów w Warszawie.”

 

-„Zwykle siedzę w domu i oglądam w telewizji transmisję obchodów w Warszawie.”

 

-„Dzień ten rozpoczynam śpiewając Hymn Narodowy, następnie biorę udział w obchodach lokalnych, a później
w domu oglądam TV Polską, która poprzez filmy i transmisje z obchodów narodowych upamiętnia ten dzień”

 

-„Rokrocznie uczestniczę w miejskich obchodach Święta Niepodległości oraz pamiętam o ówczesnych bohaterach w mojej codziennej modlitwie.”

 

 

  • Czy uważasz, że takie przedsięwzięcia jak np. „Bieg niepodległościowy”, są potrzebne i jak wpływają na idee tego święta?

-„Inicjatywy tego typu uważam za dobre pomysły. Jest to ciekawa forma zainteresowania ogółu społeczeństwa tym świętem. Jest duże prawdopodobieństwo, że przysłowiowy Kowalski zadowolony ze swojego udziału w takim biegu, zainteresuje się szerzej historią nie tylko święta, ale i całego swojego narodu.”

 

-„Uważam, że jest to potrzebne, ponieważ część społeczeństwa nie miałaby nawet zielonego pojęcia, że jest takie święto, ani tym bardziej co ono upamiętnia, a przedsięwzięcia typu tych biegów skłaniają chociaż nieliczny procent do zagłębienia się w historii Polski.”

 

-„Moim zdaniem, taka forma wyrażania patriotyzmu, jak wspomniany „Bieg Niepodległościowy” jest jak najbardziej właściwa i przystępna. Łączy wspomnienia o 11 listopada, jednocześnie propagując aktywny tryb spędzania wolnego czasu. Przyjemne z pożytecznym… niezwykle trafione przedsięwzięcie.”

 

  • Co można zrobid, aby szerzyd idee niepodległości?

 

– „Aby szerzyć idee niepodległości moim zdaniem potrzeba zainteresować szerszą publikę. A dzięki czemu jesteśmy w stanie to osiągnąć? oczywiście dzięki Telewizji Polskiej. Poprzez nakład pieniędzy, na dokumenty historyczne, ich późniejszą emisję widz może poczuć się współudziałowcem w podtrzymywaniu pamięci i tradycji.”

 

-„Opowiadać o nich w szkole (szczególnie podstawowej i gimnazjum), zamiast gadać bez sensu o Mezopotamii, prehistorii czy starożytnym Egipcie :)”

 

-„ Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na edukację młodzieży. Odzyskanie Niepodległości przez Polską jest wielkim świętem, i każdy Polak winien znad historię swojego kraju. Pomagać tu może wiele czynników, m. in. propagowanie idei Święta przez środowiska lokalne i szkolne, organizowanie konkursów o tej tematyce oraz szerzenie informacji na ten temat nie tylko w dniu Święta, ale i cały czas”

 

-„Wystarczy, by każdy z nas rozmawiał w gronie znajomych o ważnych wydarzeniach historycznych, przynajmniej „od święta”, będąc świadomym ich ogromnej wagi. Poza tym, wielu z nas może czynnie zaangażować się w okolicznościowe obchody – chociażby pomagając w organizacji lub uczestnicząc w obchodach Święta Niepodległości lub we wspomnianym wyżej „Biegu Niepodległościowym”.”

 

 

  • Jak każdy człowiek może przyczynić się do wzrostu znaczenia niepodległości
    w naszym kraju?

-„Przyczynić się do wzrostu znaczenia niepodległości nie jest moim zdaniem trudno. Jak wyżej wspominałam należy wygospodarować pieniądze na propagandę społeczną. Mądry obywatel to uświadomiony obywatel. Oprócz podniosłych inicjatyw ważne są również te mniejsze, na przykład przyczepienie na sercu biało-czerwonej wstążki dnia 11 listopada, czy wywieszenie flagi państwowej w oknie.”

 

-„Dorośli mogą opowiadać o tym dzieciom od początku, a wszyscy ludzie, zarówno dzieci jak i dorośli, mogą brać udział w wydarzeniach jak biegi niepodległości, lub jeśli nie, to można oglądać w telewizji, słuchać w radiu, itp. o tym, jak inni obchodzą ten dzień i dlaczego.”

 

-„Dorośli, jak i młodzież powinni brać udział w obchodach lokalnych, dzięki którym będą mieć namiastkę tego ważnego Święta, Święta Niepodległości.”

 

-„Często zapominamy o tym, co mamy, a doceniamy to dopiero po stracie. Myślę, że kluczem do doceniania niepodległości jest ciągła świadomość, jaka jest ona istotna w państwie oraz co by było, gdybyśmy ją utracili. Tej świadomości powinniśmy uczyć młodsze rodzeństwo, dzieci oraz przekazywać ją znajomym.”