Noc Biologów

Już po raz drugi młodzież naszego liceum miała przyjemność uczestniczyć w ogólnopolskim wydarzeniu, jakim jest ,,Noc Biologów”, zorganizowanym  przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Celem akcji jest nie tylko promocja nauk biologicznych, ale także przybliżenie  uczniom-w niekonwencjonalny i przystępny sposób -skomplikowanych zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej.
Tegoroczna edycja przebiegała  pod hasłem przewodnim „Różnorodność biologiczna – od genu do ekosystemu”, co wpisuje się w rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 6 czerwca 2021r.  na rzecz bioróżnorodności 2030. Ze względu na sytuację pandemiczną prowadzona była za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS.
Bardzo ciekawa i bogata oferta pozwoliła na wybranie najbardziej interesujących pokazów, prelekcji, wykładów oraz warsztatów.
Uczestnicy Nocy Biologów mieli okazję poznać m.in.: nowoczesne metody sekwencjonowania kwasów nukleinowych (DNA i RNA) oraz ich praktyczne wykorzystanie w ocenie i ochronie bioróżnorodności w różnych ekosystemach, zagrożenia w przyrodzie występującej w obszarach polarnych, ciekawe fakty dotyczące ekologii, morfologii i występowania storczyków, ewolucji ssawek i niestandardowe źródła pożywienia u motyli, wodę i ekosystem wodny pod lupą.
Uczniowie mogli również zobaczyć morskie bakterie bioluminescentne, drobnoustroje probiotyczne, mikrobiotyczne oraz  mniej dla nas przyjazne, wyhodowane na podłożach mikrobiologicznych, pobrane z przedmiotów, których często dotykamy, np. telefonu komórkowego, komputera czy monet. Przekonali się także, jak dużo drobnoustrojów możemy mieć na naszych dłoniach i jak ważne jest mycie i dezynfekowanie rąk, szczególnie w czasie pandemii.
Podczas warsztatów ,,Co jest na moim talerzu?” każdy uczestnik mógł zidentyfikować gatunki zwierząt i roślin, które znajdują się w wybranym posiłku z wykorzystaniem ogólnie dostępnych metod, zaś doświadczenia podczas warsztatów ,,W poszukiwaniu DNA – izolacja DNA z banana” uświadomiły  uczniom, że mogą zorganizować laboratorium nawet we własnej kuchni.
Nasi uczniowie mieli także okazję sprawdzić swoją wiedzę w konkursach i quizach, w których zajmowali 1, 2, lub 3 miejsce, otrzymując drobne upominki.
Mamy nadzieję, że ,,Noc Biologów” przekonała młodych ludzi, że biologia to pasja nie tylko naukowców, a liczne atrakcje i ciekawe spotkania związane z tym wydarzeniem będą zachętą do udziału w tego typu imprezach w przyszłości.

Renata Sijer, Teresa Tępińska, Anna Kumur, Wojciech Grochulski