Nowa baza sportowa!

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację bazy sportowej (wartość 2400000,00 zł).

Oddanie jeszcze w tym roku !!!

 

Lp.

Projektowane obiekty bazy sportowej

1 Bieżnia okólna 4-o torowa o dł. 180 m
2 Bieżnia prosta 4-o torowa dł. 80 m z rozbiegami
3 Boisko szkolne do gry w piłkę ręczna i nożną o wymiarach 22 X 44 m
4 Boisko do tenisa ziemnego na płycie boiska uniwersalnego
5 Boisko do koszykówki
6 Boisko do siatkówki na płycie boiska do kosza
7 Rzutnia do pchnięcia kulą
8 Boisko siatkówki plażowej
9 Skocznie z rozbiegiem do skoku w dal i trójskoku
10 Siedziska – razem 112 miejsc

baza