Nowy Samorząd Uczniowski wybrany!

W dniu 29.09.2017 r. w godzinach porannych odbyły się wybory do zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018.
Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. W głosowaniu wzięło udział 461 osób, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów.

Kandydatury zgłoszone przez uczniów:
1. Jakub Błażejewicz kl. IID
2. Klimek Jan kl. IIIF1
3. Krzysztofik Daria kl. IA/E
4. Kubiszewski Piotr kl. IIC
5. Skorupa Patryk kl. IIF1
6. Tokarska Martyna kl. IIA

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja wyborcza w składzie: Marianna Staszewska kl. IIID, Martyna Romanowska kl. IIID, Agata Składowska kl. IIID.  Po zakończeniu wyborów,  obliczeń głosów dokonano w obecności przedstawicieli klas, z których startowali kandydaci.

Nauczycielami nadzorującym przebieg wyborów byli opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. Izabela Jaciubek i p. Edyta Świderska.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły osoby o największej liczbie głosów.

  1. Jakub Błażejewicz kl. IID- 104 głosy
  2. Klimek Jan kl. IIIF- 102 głosy
  3. Krzysztofik Daria kl. IA/E- 25 głosów
  4. Kubiszewski Piotr kl. IIC- 118 głosów
  5. Skorupa Patryk kl. IIF1- 72 głosy
  6. Tokarska Martyna kl. IIA- 32 głosy

Po krótkim spotkaniu ze wszystkimi kandydatami ustalono skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

Przedstawia się on następująco:
Przewodniczący- Piotr Kubiszewski kl. IIC
Zastępca przewodniczącego- Jakub Błażejewicz kl.IID
Sekretarz- Patryk Skorupa kl. IIF1
Skarbnik- Jan Klimek kl. IIIF1

Członkowie zarządu:
Martyna Tokarska kl. IIA, Daria Krzysztofik kl. IA/E

Na prośbę Zarządu opiekunami samorządu na kolejną kadencję zostały p. Izabela Jaciubek i p. Edyta Świderska.

Wszystkim gratulujemy i życzymy owocnej pracy!