Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej

KLASA HUMANISTYCZNo – prawna 

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone  Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

A

język polski
historia
wiedza o  społeczeństwie
język polski
matematyka
historia
wiedza  o społeczeństwie

oddział mistrzostwa sportowego
-piłka siatkowa i piłka nożna

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone  Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

B

biologia
język polski
język polski
matematyka
biologia
wychowanie fizyczne+testy sprawnościowe

KLASA akademicko-politechniCZNA

Symbol klasy

Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 
przy rekrutacji

C

matematyka
fizyka
język angielski
język polski
matematyka
fizyka
język angielski

KLASA matematyczno-fizyczno-informatyczna

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

D

matematyka
fizyka
informatyka
język polski
matematyka
fizyka
informatyka

KLASA medialno-artystyczna

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

E

język polski
historia
język angielski
język polski
matematyka
historia
język angielski

KLASA MEDYCZNO -biologiczno-chemiczna

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

F

matematyka
biologia
chemia
język polski
matematyka
biologia
chemia

KLASA biznesowo – językowa

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

G

matematyka
geografia
język angielski
język polski
matematyka
geografia
język angielski

nowość!
KLASA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Symbol klasyPrzedmioty rozszerzonePrzedmioty punktowane
przy rekrutacji
Hjęzyk polski
biologia
język angielski
język polski
matematyka
biologia
język angielski