Ogarnij Gegrę

W roku szkolnym 2021/2022 uczestniczyliśmy w Programie OGRANIJ GEGRĘ realizowanym przez Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Warszawski. Zajęcia prowadzone przez kadrę Uniwersytetu Łódzkiego odbywały się w środy od 24 listopada 2021 roku do 20 kwietnia 2022 roku. Natomiast zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim były bardziej skomasowane – trwały od 4 do 8 kwietnia 2022 roku i był to błyskawiczny kurs przygotowujący do matury.

           Uniwersytet Łódzki zorganizował następujące webinaria:

 • 24 listopada 2021 roku – warsztaty pt. Ruchy Ziemi i ich następstwa (dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba, dr Maria Adamczewska),
 • 1 grudnia 2021 roku – O upałach, trąbach i cyklonach – Groźne zjawiska atmosferyczne (prof. Agnieszka Podstawczyńska), O rzekach i ich reżimach (dr Przemysław Tomalski),
 • 15 grudnia 2021 roku – O płytach bez muzyki i kolizjach bez samochodów – Wybrane endogeniczne procesy rzeźbotwórcze (prof. Piotr Czubla), O wielkiej potrzebie przyjrzenia się glebie – Gleby – typy genetyczne,  występowanie i wykorzystanie w rolnictwie (dr Wojciech Tołoczko),
 • 12 stycznia 2022 roku – O rzeźbie lecz nie tej w muzeum – Wybrane elementy rzeźby powierzchni Ziemi (prof. Lucyna Wachecka-Kotkowska), Tam, gdzie woda walczy z lądem, czyli wybrzeża morskie świata (prof. Piotr Czubla),
 • 19 stycznia 2022 roku – warsztaty: Geografia fizyczna (dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba, dr Maria Adamczewska),
 • 2 lutego 2022 roku – O liczeniu ludzi i sprawach damsko-męskich – Współczesne problemy demograficzne świata (prof. Anna Janiszewska), O udanej terapii, choć nie bez skutków ubocznych – Przemiany społeczno-gospodarcze Polski po roku 1989. Zmiany na rynku pracy. (dr Bartosz Bartosiewicz),
 • 9 lutego 2022 roku- warsztaty: Geografia społeczno-ekonomiczna (dr Maria Adamczewska, dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba),
 • 2 marca 2022 roku – O roli transportu w rozwoju miast, regionów i krajów – Rodzaje transportu. Wpływ transportu na rozwój gospodarczy w różnych skalach przestrzennych (dr Szymon Wiśniewski), O ciemnej stronie mocy – Przyczyny i przebieg konfliktów na świecie (prof. Marek Barwiński),
 • 23 marca 2022 roku – warsztaty: Geografia Polski (dr Maria Adamczewska, dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba),
 • 6 kwietnia 2022 roku – O roli zmian na roli – Współczesne przekształcenia obszarów wiejskich (prof. Marcin Wójcik), O miastach wczoraj, dziś i jutro – O człowieku w miejskiej dżungli (dr Agnieszka Ogrodowczyk),
 • 20 kwietnia 2022 roku – warsztaty: Mapa topograficzna (dr Maria Adamczewska, dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba).

Zajęcia były świetne. Stanowiły dopełnienie działań realizowanych w szkole. Mamy nadzieję, że efekty poznamy wkrótce, podczas rozdania świadectw maturalnych. Nasi uczniowie spisali się znakomicie, byli aktywni, a Łukasz Dziubek za wykazanie się wyjątkową wiedzą  został zaproszony na spotkanie uniwersyteckie z prof. Markiem Barwińskim.

Benjamin Franklin pisał: „Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski”. Słowa te są najlepszym drogowskazem do kolejnych inicjatyw.

Marzena Papis