Ogłoszenie!

UCZNIOWIE KLAS TRZECICH  SĄ ZOBOWIĄZANI
DO ODDANIA WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK
DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
DO DNIA 10 KWIETNIA 2020 ROKU.

Książki wraz z kartą biblioteczną (w razie jej braku opłata wynosi 7,00 zł) można oddawać w szkole
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1400.

  

Monika Kluska
Dyrektor I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie