Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

Ogólnopolski  Konkurs  Chemiczny „Alchemik”

zostanie przeprowadzony  w dniu

14 marca 2014 roku w sali 65.  w godzinach od 8 30 do 9 15

Wszystkich uczestników konkursu (zgłoszonych 36 osób)  prosimy o zabranie kalkulatorów, długopisów z czarnym wkładem oraz przybycie na konkurs 10 minut przed jego rozpoczęciem.

Test konkursowy składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za prawidłową odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów). Uczniowie rozwiązują test  w szkole pod nadzorem nauczyciela prowadzącego Konkurs.

Elementem Konkursu  jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi. Prace zostaną wysłane Ogólnopolskiemu Organizatorowi Konkursu i ocenione przez Jury powołane przez patronów  naukowych Konkursu. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy oraz ewentualnie nagrody.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 30 maja 2014 r.

Życzymy  sukcesów

nauczycielki chemii Emila Grochulska  i  Renata Sijer