Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

Ogólnopolski  Konkurs  Chemiczny „Alchemik” został przeprowadzony  w dniu 7 marca 2018 roku.

Do konkursu przystąpiło 40 uczniów naszej szkoły.

Test konkursowy składał się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za prawidłową odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów).Pytanie opisowe brzmiało: „Wymień i krótko opisz zastosowanie w życiu codziennym znanych ci rozpuszczalników” Uczniowie rozwiązywali test  w szkole pod nadzorem nauczycieli prowadzących Konkurs.

Elementem Konkursu  było prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi. Prace  zostały wysłane Ogólnopolskiemu Organizatorowi Konkursu i zostaną ocenione przez Jury powołane przez patronów naukowych Konkursu. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy oraz ewentualnie nagrody.

Wyniki zostaną ogłoszone w  maju 2018 r.

Życzymy sukcesów – nauczycielki chemii Emila Grochulska  i  Renata Sijer