Ogólnopolski konkurs „Woda źródłem życia”

Znamy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Woda źródłem życia”. Konkurs skierowany był do wszystkich fotografujących, dlatego nie zabrakło w nim osób zajmujących się wykonywaniem zdjęć zawodowo. Tym bardziej cieszy sukces naszych dwóch uczennic z klasy IId: Aleksandry Kmity i Patrycji Twardowskiej, których piękne prace nacechowane artyzmem i wrażliwością zostały nagrodzone udziałem w wystawie pokonkursowej. Prace Oli i Patrycji zawierały tak wiele szczegółów, jak chociażby krople rosy na pajęczym arcydziele. Prezentowały wodę jako delikatny i cenny surowiec, po prostu źródło życia. GRATULUJEMY!