Ola Zaborowska nagrodzona na arenie międzynarodowej

Aleksandra Zaborowska (klasa IIf) zdobyła jedną z głównych nagród w XVII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Darujmy światu pokój”.

Konkurs adresowany był do młodzieży zainteresowanej sztukami plastycznymi. Uczestnicy konkursu, za pomocą dowolnej techniki, wypowiedzieli się na temat otaczającej rzeczywistości i podpowiedzieli, nie tylko dorosłym, ale również swoim rówieśnikom jak postępować, by uczynić świat piękniejszym i  spokojniejszym, dobrym i przyjaznym. Prace konkursowe prezentowały twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko przemocy.

Na konkurs nadesłano 910 prac. Bardzo cieszymy się ogromnym sukcesem Oli, której praca ma głębokie przesłanie. Jest swego rodzaju misją pokoju i poszanowania drugiego człowieka. Zwiastuje łagodność, delikatność i niewinność.

Serdecznie gratulujemy Oli i jej Rodzicom wspaniałej nagrody.

Plakat Oli