I Opoczyńska Symulacja Obrad Krajów Europejskich

W ramach działań na rzecz środowiska, celem kreowania odpowiedzialnych postaw, wyrabiania pozytywnych nawyków, w naszej szkole została zorganizowana, w formie konferencji I Opoczyńska Symulacja Obrad Krajów Europejskich. Całość poprowadziła charyzmatyczna Joanna Dębska z klasy Ib. Wśród działań podjętych w czasie emocjonującej debaty znalazły się: Dzień Sprzątania Biurka, Światowy Dzień Mokradeł, Światowy Dzień Bez Oleju Palmowego, Światowy Dzień Wieloryba, Światowy Dzień Pingwinów. W obradach uczestniczyli doskonale przygotowani przedstawiciele państw europejskich, w rolę których wcielili się uczniowie klasy Ib

Wprawdzie Dzień Sprzątania Biurka obchodzony jest 8 stycznia, ale zastanówmy się, czy wystarczy raz w roku? Zresztą w kwestii sprzątania i porządku od lat ścierają się dwie frakcje. Jedna twierdzi, że w bałaganie nie da się pracować, a człowiek nie może się skoncentrować. Zwolennicy drugiej frakcji są zdania, że nieład artystyczny świadczy o kreatywności i zaangażowaniu. Sam Albert Einstein podobno powiedział: „Jeżeli zabałaganione biurko jest znakiem zabałaganionego umysłu, znakiem czego jest puste biurko?”

1 lutego ogłoszono Dzień Bez Oleju Palmowego. Jego celem jest promowanie redukcji nadmiernego spożycia olejów i tłuszczów oraz zastępowanie oleju palmowego innymi olejami produkcji europejskiej, takimi jak oleje: słonecznikowy, rzepakowy, z oliwek. Grupa wskazała na dużą szkodliwość artykułów wyprodukowanych na bazie oleju palmowego. Niezwykle cenne było przygotowanie broszury informującej o słodyczach i kosmetykach zawierających najwięcej tego surowca. Podkreślono, że rosnący popyt na olej palmowy przyczynia się do największej katastrofy ekologicznej XXI wieku, a mianowicie wycinania lasów równikowych. Przypomniano stare porzekadło: „Był las, nie było nas. Zginie las, nie będzie nas”. Ponadto wszyscy przedstawiciele prezentujący ten problem ekologiczny podpisali „Apel o ratunek dla lasów Indonezji” pod hasłem „Nie wszyscy mogą opuścić swój dom w razie pożaru”.

Z kolei Światowy Dzień Mokradeł przypada na 2 lutego w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej (na terenie Iranu). W tym roku jego hasłem przewodnie brzmiało „Nasza przyszłość zależy od mokradeł”. Prelegenci udowodnili obecnym, że mokradła to nie tylko jedna z ostatnich ostoi bioróżnorodności, to również ogromny rezerwuar wody. Mokradła zatrzymują wodę, zmniejszają efekt cieplarniany. W podaniach ludowych stanowiły łącznik między światem ludzi a światem duchów. Badanie materii organicznej tych obszarów wodno – błotnych umożliwia naukowcom określenie zmian klimatu, zasięgi występowania roślin, a nawet wskazanie gatunków uprawianych przez człowieka w danym okresie.

Prawdziwą furorę zrobiło wystąpienie przedstawicieli promujących Dzień Wieloryba, który organizowany jest 15 lutego. Niewielu zdaje sobie sprawę z faktu, że wieloryby chronią nas przed zmianami klimatu. Okazuje się, że odchody wielorybów zawierają duże ilości żelaza, które wiąże węgiel w wodzie, dzięki czemu bujnie rozwija się pochłaniający dwutlenek węgla fitoplankton.

Światowy Dzień Pingwina wypada 25 kwietnia, w czasie kiedy kolonia pingwinów Adeli, po spędzeniu miesięcy na morzu, wraca na Antarktydę do swoich terenów lęgowych. Wielu pingwiny rozczulają swoją nieporadnością, tymczasem to tylko pozory. Prezentująca grupa udowodniła, że pingwiny są niezwykle zwinne, szybkie, a przede wszystkim wytrzymałe. Prezentacje poszczególnych eko – inicjatyw przedzielały utwory muzyczne, korespondujące z prezentowanym materiałem, wykonane przez Małgorzatę Śpiewak, Alicję Urbanowicz, Angelikę Wardecką..

Każde z tych eko – wydarzeń zostało przez organizatorów zwizualizowane w formie prezentacji, przygotowano plakaty, liczne i bardzo fajne konkursy z nagrodami. Uczennice wykonały świetne eko – gadżety np. filcowe wieloryby, ołówki z nakładką wieloryba. Były słodkie nagrody np. słodycze bez oleju palmowego. Przedsięwzięcie okazało się niezwykle ciekawe, inspirujące, z cennym przesłaniem. Dziękujemy za jego organizację klasie Ib.