Patron szkoły

Nasz patronŻeromski Stefan, pseudonimy Maurycy Zych, Józef Katerla (1864-1925), prozaik, dramatopisarz, publicysta. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Studia w Instytucie Weterynaryjnym w Warszawie przerwał 1888 z braku środków do życia. Następnie pracował jako guwerner w dworach szlacheckich, m.in. w Nałęczowie. Chory na grużlicę, wyjechał 1892 do Szwajcarii, gdzie pełnił funkcję zastępcy bibliotekarza Polskiego Muzeum Narodowego w Rapperswilu. Po powrocie pracował 1897-1903 w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich w Warszawie. 1905 w Nałęczowie, m.in. inicjator założenia Uniwersytetu Ludowego. 1908 zmuszony do opuszczenia zaboru rosyjskiego, przeniósł się do Galicji, 1909 wyjechał do Paryża, od 1913 w Zakopanem. Związany z ruchem niepodległościowym, po wybuchu I wojny światowej zgłosił się 1914 do Legionów, ale póżniej odsunął się od J. Piłsudskiego ze względu na negatywny stosunek do polityki państw centralnych. 1918 organizator polskiej władzy państwowej na Podhalu, prezydent tzw. Republiki Zakopiańskiej. Od 1919 w Warszawie. Inicjator projektu Akademii Literatury, współzałożyciel i prezes (1920) Związku Zawodowego Literatów Polskich, założyciel Straży Piśmiennictwa Polskiego i polskiego PEN-Clubu (1924). Przyczynił się do powstania Towarzystwa Przyjaciół Pomorza (1920), uczestniczył w akcji plebiscytowej na Mazurach. W dowód uznania dla zasług otrzymał mieszkanie na Zamku Królewskim w Warszawie. 1924 kandydował do Nagrody Nobla, ale jej nie otrzymał, głównie z powodu kampanii niemieckiej po opublikowaniu tomu Wiatr od morza (1922). Mistrz przy pracyZbiory prozy: Opowiadania opublikowane pod pseudonimem Maurycy Zych (1895, m.in. Doktor Piotr, Siłaczka) oraz Rozdziobią nas kruki, wrony… (1895) nawiązujące do powstania styczniowego, Utwory powieściowe (1898, dłuższe opowiadania, np. O żołnierzu tułaczu, Promień). Powieści społeczno-obyczajowe: Syzyfowe prace (1897), Ludzie bezdomni (tom 1-2, 1899, z datą 1900). Wydarzeniem stała się wielka powieść historyczna z okresu wojen napoleońskich Popioły (tom 1-4, 1904) oraz „klechda” z czasów powstania styczniowego Wierna rzeka (1912). Podejmując tematykę historyczną, Żeromski nawiązywał do problemów współczesności, np. w utworach: Powieść o Udałym Walgierzu (Chimera 1905), Sen o szpadzie (1905), Echa leśne (1905), Nagi bruk (1906), Nokturn (1907), Słowo o bandosie (1908), Duma o hetmanie (1908), a także w tragedii Sułkowski (1910).Taki pomnik stoi w naszej szkoleTematykę współczesną podjął w powieściach: Dzieje grzechu (tom 1-2, 1908), Uroda życia (1912), Przedwiośnie (1924, z datą 1925), w trylogii Walka z szatanem (1916-1919) oraz dramatach: Róża (1909), Turoń (1923), Uciekła mi przepióreczka (1924). Poematy prozą: Wisła (1918), Międzymorze (1923), Puszcza jodłowa (1925). Proza publicystyczna m.in.: Początek świata pracy (1919), Snobizm i postęp (1923). Wg utworów Żeromskiego zrealizowano filmy: Dzieje grzechu A. Bednarczyka (1911), H. Szaro (1933) i W. Borowczyka (1975), Uroda życia W. Wauera i E. Modzelewskiego (1921, 2 serie) oraz J. Gardana (1930), Wierna rzeka E. Puchalskiego (1922, wyświetlany pt. Rok 1863), L. Buczkowksiego (1936) i T. Chmielewskiego (1983, premiera 1987), Przedwiośnie H. Szaro (1928), Ponad śnieg K. Megalickiego (1929), Wiatr od morza K. Czyńskiego (1930), Róża J. Lejtesa (1936). Pierwsze wydanie zbiorowe dzieł Żeromskiego ukazało się 1922-1930 (tom 1-23), następne 1928-1929 (tom 1-32) – z okazji 10. rocznicy odrodzenia Polski. Pisma (tom 1-26, tom 24, 25 nie wydane, 1947-1956), Dzieła (serie 1-5, 1956-1957), Wybór opowiadań w serii Biblioteki Narodowej (1971), Pisma zebrane (tom 1-4, 6-7, 9-11, 14-15, 1981-1993), Dzienniki 1882-1891 (tom 1-3, 1953-1956, wydanie 2. uzupełnione tom 1-7, 1963-1970, Dzienników tom odnaleziony 1973).

źródło: Encyklopedia WIEM