Pedagog szkolny

„Szukanie pomocy jest oznaką siły, nie słabości”

pedag

Miejsce pedagoga szkolnego znajduje się na styku społeczności uczniów, nauczycieli i rodziców. Obserwując życie szkolne, konflikty i różnice interesów pełni rolę obiektywnego rzecznika praw ucznia, wspiera racjonalne rozwiązania trudności szkolnych i problemów osobistych, ukazuje możliwości budowania pozytywnych więzi. Nie zastępuje rodziców ani wychowawców, ale wspomaga ich w udzielaniu pomocy, korzystając ze współpracy specjalistów i instytucji wspierających szkołę i rodzinę.
Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić.

Drodzy Uczniowie!               

Zwracajcie się do pedagoga z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić. On oferuje Wam pomoc pedagogiczną w zakresie rozwiązywania:

pytania

Szanowni Rodzice!

 Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!

Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających  do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli. Dlatego  szkole bardzo zależy na naszej owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno  i otwarcie mówić, gdyż wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

krzesła

Alfabet pedagoga szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego

alfabet pedagoga