Pieniądze na modernizację bazy sportowej  I LO!

boisko

Z ogromną radością przyjęliśmy informację o podjętej 5 maja 2020 uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego. Z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego została przydzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju inwestycji sportowej i rekreacyjnej. Również Powiat Opoczyński otrzymał środki na modernizację obiektów bazy sportowej I Liceum Ogólnokształcącego  im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

Dotacja dla szkoły to ponad 70.000zł.

W obliczu planów utworzenia Oddziału Mistrzostwa Sportowego w I LO radość z modernizacji boisk sportowych jest podwójna. Inwestycja ta zdecydowanie poprawi infrastrukturę sportową  i jej estetykę.

W tym miejscu dziękujemy za podjęte działania na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie wszystkim osobom mającym związek z tym przedsięwzięciem na czele z panem starostą Marcinem Baranowskim, panią wicestarostą Marią Barbarą Chomicz, dyrektor Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych Małgorzatą Grzesińską i panią skarbnik Anną Słoniewską. Bez ich udziału i zaangażowania nie byłoby to możliwe.

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie I LO