Pierwsze webinarium w naszej szkole

12 lutego br. uczniowie II c Klasy Akademickiej SGH brali udział w webinarium „Zarzadzanie talentami w przedsiębiorstwie” prowadzonym przez panią Joannę Tabor – Błażewicz – doktora nauk ekonomicznych, dyrektora Centrum Otwartej Edukacji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalistę od organizacji procesów szkoleniowych i projektów rozwojowych dla różnych grup wiekowych.

Samo webinarium to rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast. Taka forma zajęć umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W założeniu przypominała tradycyjne spotkanie, umożliwiła kontakt mimo dużych odległości.

Początek spotkania wprawił nas w zakłopotanie wynikający z trudności technicznych, ale dzięki pomocy naszej wspaniałej pani informatyk Anety Wijaty sytuacja szybko została opanowana.

Seminarium pani dr Joanny Tabor – Błażewicz było rewelacyjne. Uczestnicy poznali nowe koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi, ukierunkowane na pozyskiwanie, zatrzymywanie i rozwój specyficznej grupy utalentowanych pracowników decydujących o poziomie nowoczesności i konkurencyjności danej placówki. Można było usłyszeć wiele cennych wskazówek dotyczących pracy w zespole. Całość wypowiedzi była ilustrowana autorską prezentacją Prelegentki. Mocno zapadło wszystkim przesłanie: „Bez względu na wszystko musicie być sobą”.

Taka forma spotkania okazała się bardzo skuteczna. Uczniowie IIc byli aktywni w dyskusji powykładowej, dociekliwi w zadawaniu pytań, a przy tym szczęśliwi, że mogli skorzystać z webinarium (zgodnie z założeniem w jednym webinarium może jednocześnie uczestniczyć do 4 szkół objętych programem KLASA AKADEMICKA SGH).

Jesteśmy dumni z faktu, że znaleźliśmy się w elitarnym gronie 55 klas z całego kraju, które mają możliwość rozwoju na tak wysokim poziomie, z wykorzystaniem najnowszych technologii komunikacyjnych, pod okiem ludzi świata nauki.