Pilne!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, drodzy Uczniowie!

W związku z wprowadzeniem nowego rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , które wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020, informuję, że od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 (rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie funkcjonować będzie zdalne nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Będziemy korzystać z różnych aplikacji zaproponowanych przez nauczycieli, tak, aby były one dogodne dla każdej ze stron.

Zajęcia będą prowadzone według dotychczasowego planu lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, dostępnego na stronie internetowej szkoły. Nie oznacza to jednak, że uczniowie zobowiązani będą do siedzenia przed komputerem od 7.40 do 15.25. Bieżący plan lekcji ma wskazać jedynie, z których przedmiotów pojawi się w danym dniu nowy materiał.
Na podstawie rozporządzenia uczniowie będą oceniani i będzie sprawdzana frekwencja.

Uczniowie są zobowiązani:

  • uczestniczyć w zajęciach zgodnie z dotychczasowym planem lekcji,
  • samodzielnie wykonywać i przesyłać do nauczycieli zadane prace,
  • regularnie sprawdzać pocztę w e-dzienniku, swoim mailu, lub innych aplikacjach, stosowanych przez nauczycieli,
  • śledzić komunikaty na stronie internetowej szkoły (lozeromski.opoczno.pl).

Prosimy Państwa o nadzór nad odpowiedzialnym zachowaniem i pozostawanie dzieci w domach.

Każdy uczeń i rodzic lub opiekun ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia przez e-dziennik lub telefonicznie (szczegółowe terminy konsultacji zdalnych będą dostępne wkrótce na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla Rodziców i Dla Uczniów).

Kontakt z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami jest możliwy przez e-dziennik.

Pozdrawiam
Dyrektor szkoły
Monika Kluska