Piotr Stępień w krajowym gronie wzorów osobowych

Piotr Stępień uczeń IIc KLASY AKADEMICKIEJ SGH wzorem osobowym godnym naśladowania.

W październiku 2017 roku Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ogłosiła już po raz trzeci Ogólnopolski Konkurs pt.: „Wzór osobowy godny naśladowania – uczniowskie biografie”. Jego celem było promowanie sylwetek tych uczniów, którzy swoją postawą przejawiającą się zaangażowaniem w działania, dają przykład zagospodarowania swojego młodzieńczego życia budowaniem różnorodnego dobra. Zaangażowanie uczniów mogło mieć charakter poznawczy, społeczny, kulturotwórczy, religijny, sportowy.

Pracę o Piotrze Stępniu pt.: „ Piotr Stępień – sport i służba drugim to wartości oraz filary jego życia” napisała jego wychowawczyni – p. Marzena Papis (nauczyciel geografii). Piotr czynnie uprawia sport, trenuje sporty walki, osiąga wysokie potwierdzone wyniki na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. W pracy wykorzystano relację rodziców Piotra, obecnego trenera oraz obserwacje wychowawcze. Podkreślono, jak wieloma wyrzeczeniami okupione są sukcesy sportowe młodego człowieka, ile wymagają godzin różnych treningów, a przy tym ile przynoszą radości.

Kryteria, według których były oceniane prace i ich bohaterowie były bardzo wymagające. Spośród ponad tysiąca prac – zgłoszeń jury wybrało kilka najlepszych, które zostały zakwalifikowane do druku i ukażą się w książce pani prof. Krystyny Chałas „Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania”. Dziś już wiemy, że w gronie tym jest praca o Piotrze Stępniu. Uroczystość wręczenia nagród wieńcząca konkurs odbędzie się 20 czerwca 2018 roku w Zamku Królewskim w Warszawie lub siedzibie Senatu.

Cieszymy się, że życie z pasją naszego ucznia może być inspiracją, wskazówką dla innych w kształtowaniu harmonijnych, uporządkowanych osobowości o „mocnym i prawym kręgosłupie”. Szczególne słowa uznania kierujemy do Rodziców Piotra – Gratulujemy dobrego wychowania.