Podręczniki dla klas II

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo
rok wydania

Humanistyczno-dziennikarsko-prawnicza

„A1” , „A2”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

E Paczoska

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Matura Solutions”

T.FallaD.DaviesM Wieruszewska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Matura Solutions”

T.FallaD.DaviesM Wieruszewska

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

2a, 2b

K Łuniewska.U.Tworek

WSiP

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 2

H.DabrowskaM.Zybert

WSiP

J. włoski

„Nuovo Progetto Italiano 2”

 

 

T.MartinS.Magnelli

Edi Lingua

Historia

„Historia 2”

Zakres rozszerzony

 

„Historia dla maturzysty”

Nowożytność

Zakres rozszerzony

 

„Historia dla maturzysty”

Wiek XIX

Zakres rozszerzony

 

 

 

 

B.BurdaR.JózefiakJ.Czubaty 

 

 

  1. Radziwiłł
  2. W.Roszkowski

OPERON

PWN

PWN

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 2

Zbiór zadań 1-3

A.PrzychodaZ Łaszczyk

WSiP

Fizyka

„ Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych”

Zakres podstawowy

 

M. FijałkowskaK.FijałkowskiB.Sagnowska

ZAMKOR

Biologia

„Biologia2”

Zakres podstawowy

J.BalerstetE.BartnikW.Lewiński

OPERON

Chemia

„Chemia2”

Chemia organiczna

Zakres podstawowy

M. LitvinSz. Styke-WlazłoJ. Szymońska

NOWA ERA

Wiedza
o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie”

Zakres podstawowy

 

Z.SmutekJ.MaleskaB.Surmacz

OPERON

Geografia

„Geografia” cz.II

Poziom rozszerzony

Praca zbiorowa :J.WronaF.PlitW.Osuch

WSiP

Podstawy                   przedsiębiorczości

„ Przedsiębiorczość bez tajemnic”

S. GregorczykM. RomanowskaA. SopińskaP. Wachowiak

WSiP

Przysposobienieobronne

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy II

B. BreitkopfM. MarciniakZ. Worwa

WSiP

 

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo
rok wydania

„B”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

E.Paczoska

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Matura Solutions”

T.FallaD.DaviesM Wieruszewska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Matura Solutions”

T.FallaD.DaviesM Wieruszewska

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

2a, 2b

K Łuniewska.U.Tworek

WSiP

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 2

H.DabrowskaM.Zybert

WSiP

J. włoski

„Nuovo Progetto Italiano 2”

 

 

T.MartinS.Magnelli

Edi Lingua

Historia

Historia 2

 

J.Czubaty

PWN

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 2

Zbiór zadań 1-3

A.PrzychodaZ Łaszczyk

WSiP

Fizyka

„ Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych”

Zakres podstawowy

 

„ Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych”-

kurs podstawowy

z elementami kursu rozszerzonego,cz.I i cz.II

M. FijałkowskaK.FijałkowskiB.SagnowskaJ. Salach

ZAMKOR

ZamKor

Biologia

„Biologia2”

Zakres podstawowy

J.BalerstetE.BartnikW.Lewiński

OPERON

Chemia

„Chemia2”

Poziom podstawowy

Chemia organiczna

M. LitvinSz. Styke-WlazłoJ. Szymońska

NOWA ERA

Geografia

Poziom rozszerzony

Geografia. Część 2

 

 

 

„Geografia” cz.II

Poziom podstawowy

F.PlitW.OsuchM.SielatyckiJ.Wrona 

Praca zbiorowa pod redakcją:

Doroty Makowskiej

WSiP

WSiP

Podstawy                   przedsiębiorczości

„ Przedsiębiorczość bez tajemnic”

S. GregorczykM. RomanowskaA. SopińskaP. Wachowiak

WSiP

Przysposobienieobronne

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy II

B. BreitkopfM. MarciniakZ. Worwa

WSiP

Wiedza
o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie”

Zakres podstawowy

 

Z.SmutekJ.MaleskaB.Surmacz

OPERON

 

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo
rok wydania

Biznesowo-bankowa
„C”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

E.Paczoska

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Matura Solutions”

T.FallaD.DaviesM Wieruszewska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Matura Solutions”

T.FallaD.DaviesM Wieruszewska

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

2a, 2b

K Łuniewska.U.Tworek

WSiP

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 2

H.DabrowskaM.Zybert

WSiP

J. włoski

„Nuovo Progetto Italiano 2”

 

 

T.MartinS.Magnelli

Edi Lingua

Historia

Historia 2

 

J.Czubaty

PWN

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 2

Zbiór zadań 1-3

A.PrzychodaZ Łaszczyk

WSiP

Fizyka

„ Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych”-

kurs podstawowy

z elementami kursu rozszerzonego,cz.I i cz.II

J. Salach

ZamKor

Biologia

„Biologia2”

Zakres podstawowy

J.BalerstetE.BartnikW.Lewiński

RON

Chemia

„Chemia2”

Poziom podstawowy

Chemia organiczna

M. LitvinSz. Styke-WlazłoJ. Szymońska

NOWA ERA

Geografia

„Geografia” cz.II

Poziom rozszerzony

Praca zbiorowa pod redakcją:Doroty Makowskiej

WSiP

Podstawy                   przedsiębiorczości

„ Przedsiębiorczość bez tajemnic”

S. GregorczykM. RomanowskaA. SopińskaP. Wachowiak

WSiP

Przysposobienieobronne

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy II

B. BreitkopfM. MarciniakZ. Worwa

WSiP

Wiedza
o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie”

Zakres podstawowy

 

Z.SmutekJ.MaleskaB.Surmacz

OPERON

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo
rok wydania

Informatyczno-menadżerska

„D/E”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

E.Paczoska

 

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Matura Solutions”

T.Falla

D.Davies

M Wieruszewska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Matura Solutions”

T.Falla

D.Davies

M Wieruszewska

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

2a, 2b

K Łuniewska.

U.Tworek

 

WSiP

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 2

H.Dabrowska

M.Zybert

WSiP

J. włoski

„Nuovo Progetto Italiano 2”

 

 

T.Martin

S.Magnelli

Edi Lingua

Historia

Historia 2

 

J.Czubaty

PWN

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 2

Zbiór zadań 1-3

A.Przychoda

Z Łaszczyk

WSiP

Fizyka

„ Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych”

Zakres podstawowy

 

 

M. Fijałkowska

K.Fijałkowski

B.Sagnowska

ZAMKOR

Biologia

„Biologia2”

Zakres podstawowy

J.Balerstet

E.Bartnik

W.Lewiński

 

OPERON

 

Chemia

„Chemia2”

Poziom podstawowy

Chemia organiczna

M. Litvin

Sz. Styke-Wlazło

J. Szymońska

NOWA ERA

Geografia

Poziom rozszerzony

Geografia. Część 2

F.Splitt

W.Osuch

M.Sielatycki

J.Wrona

WSiP

Przysposobienie

obronne

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy II

B. Breitkopf

M. Marciniak

Z. Worwa

WSiP

Informatyka

„Informatyka”

cz. I i II

 

P.Broda

D.Smołucha

 

OPERON

Podstawy przedsiębiorczości

„Podstawy przedsiębiorczości”

M.Biernacki

J.Korba

Z.Smutek

OPERON

 

 

Klasa II

Wykaz podręczników

na rok szkolny 2012/2013

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo
rok wydania

Medyczno-technologiczna

„F”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

E.Paczoska

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Matura Solutions”

T.FallaD.DaviesM Wieruszewska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Matura Solutions”

T.FallaD.DaviesM Wieruszewska

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

2a, 2b

K Łuniewska.U.Tworek

WSiP

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 2

H.DabrowskaM.Zybert

WSiP

J. włoski

„Nuovo Progetto Italiano 2”

 

 

T.MartinS.Magnelli

Edi Lingua

Historia

Historia 2

 

J.Czubaty

PWN

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 2

Zbiór zadań 1-3

A.PrzychodaZ Łaszczyk

WSiP

Fizyka

„ Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych”

Zakres podstawowy

 

 

M. FijałkowskaK.FijałkowskiB.Sagnowska

ZAMKOR

Biologia

„Biologia2”

Zakres rozszerzony

E.HolakW.LewińskiJ.Walkiewicz

OPERON

 

 

Chemia

„Chemia2”

Poziom rozszerzony

Chemia organiczna

+ zeszyt ćwiczeń

S. HejwowskaR. MarcinkowskiJ.Staluszka

OPERON

Geografia

„Geografia” cz.II

Poziom podstawowy

Praca zbiorowa pod redakcją:Doroty Makowskiej

WSiP

Podstawy                   przedsiębiorczości

„ Przedsiębiorczość bez tajemnic”

S. GregorczykM. RomanowskaA. SopińskaP. Wachowiak

WSiP

Przysposobienieobronne

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy II

B. BreitkopfM. MarciniakZ. Worwa

WSiP

Wiedza
o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie”

Zakres podstawowy

 

Z.SmutekJ.MaleskaB.Surmacz

OPERON

 

Klasa II

Wykaz podręczników

na rok szkolny 2012/2013

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo
rok wydania

 „G”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

E.Paczoska

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Matura Solutions”

T.FallaD.DaviesM Wieruszewska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Matura Solutions”

T.FallaD.DaviesM Wieruszewska

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

2a, 2b

K Łuniewska.U.Tworek

WSiP

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 2

H.DabrowskaM.Zybert

WSiP

J. włoski

„Nuovo Progetto Italiano 2”

 

 

T.MartinS.Magnelli

Edi Lingua

Historia

Historia 2

  1. Czubaty

 

PWN

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 2

Zbiór zadań 1-3

A.PrzychodaZ Łaszczyk

WSiP

Fizyka

„ Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych”

Zakres podstawowy

 

„ Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych”-

kurs podstawowy

z elementami kursu rozszerzonego,cz.I i cz.II

M. FijałkowskaK.FijałkowskiB.SagnowskaJ. Salach

ZAMKOR

ZamKor

Biologia

„Biologia.2”

Zakres rozszerzony

E.HolakW.LewińskiJ.Walkiewicz

WSiP

 

 

Chemia

„Chemia2”

Poziom rozszerzony

+ zeszyt ćwiczeń

S. HejwowskaR. MarcinkowskiJ.Staluszka

OPERON

Geografia

„Geografia” cz.II

Poziom podstawowy

 

 

 

„Geografia” cz.2

Poziom rozszerzony

Praca zbiorowa pod redakcją:Doroty Makowskiej 

Praca zbiorowa :

J.Wrona

F.Plit

W.Osuch

WSiP

WSiP

Podstawy                   przedsiębiorczości

„ Przedsiębiorczość bez tajemnic”

S. GregorczykM. RomanowskaA. SopińskaP. Wachowiak

WSiP

Przysposobienieobronne

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy II

B. BreitkopfM. MarciniakZ. Worwa

WSiP

Wiedza
o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie”

Zakres podstawowy

 

Z.SmutekJ.MaleskaB.Surmacz

OPERON