Podręczniki dla klas III

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo
rok wydania

Uwagi

Humanistyczno-dziennikarsko-

prawnicza

„A1”, „A2”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

J.Kopciński(współpraca E.Gruszczyńska)

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Oxford Repetytorium for matura”

 

 

D.GrycaI.Sosnowska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Oxford Repetytorium for matura”

 

D.GrycaI.Sosnowska

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

3a,3b

Repetytorium ABC maturalne

K.ŁuniewskaU.Tworek

 

WSiP

WSiP

Język włoski

„Nuovo Progetto italiano” 3

T.MartinS.Magnelli

 

EdiLingua

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 3

H.DąbrowskaM.Zybert

WSiP

Historia

Historia dla maturzysty

Wiek XX

 

 

H.RadziwiłW.Roszkowski

 

PWN

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 3

Zbiór zadań 1-3

A.PrzychodaZ Łaszczyk

WSiP

Wiedza
o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie”

 

Z.SmutekJ.Maleska

B.Surmacz

OPERON

Geografia

„Geografia” cz.II

Poziom podstawowy

Praca zbiorowa pod redakcją:Doroty Makowskiej

WSiP

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo
rok wydania

Uwagi

Językowo-europejska

„B/D”

J. polski „Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.J.Kopciński

(współpraca E.Gruszczyńska)

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Oxford Repetytorium for matura”

 

D.Gryca 

I.Sosnowska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Oxford Repetytorium for matura”

 

D.Gryca 

I.Sosnowska

 

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

3a,3b

K.Łuniewska 

U.Tworek

WSiP

Język włoski

„Nuovo Progetto italiano” 3

T.Martin 

S.Magnelli

 

EdiLingua

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 3

H.Dąbrowska 

M.Zybert

WSiP

Historia

Historia 3

Historia najnowsza

B.Burda 

B.Halczak

R.M. Józefiak

M.Szymczak

OPERON

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 3

Zbiór zadań 1-3

 

A.Przychoda 

Z Łaszczyk

WSiP

Wiedza
o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie”

Zakres podstawowy

Z.Smutek 

J.Maleska

B.Surmacz

OPERON

Geografia

„Człowiek i środowisko”

Poziom rozszerzony

Geografia .Część 3

Z. Podgórski 

Wł. Marszewski

K. Becmer

WSiP

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo
rok wydania

Uwagi

„C”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

J.Kopciński(współpraca E.Gruszczyńska)

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Oxford Repetytorium for matura”

 

D.GrycaI.Sosnowska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Oxford Repetytorium for matura”

 

D.GrycaI.Sosnowska

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

3a,3b

K.ŁuniewskaU.Tworek

WSiP

Język włoski

„Nuovo Progetto italiano” 3

T.MartinS.Magnelli

 

EdiLingua

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 3

 

H.DąbrowskaM.Zybert

WSiP

Historia

Historia 3

Historia najnowsza

 

 

 

B.BurdaB.Halczak

R.M. Józefiak

M.Szymczak

OPERON

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 3

Zbiór zadań 1-3

 

A.PrzychodaZ Łaszczyk

WSiP

Fizyka

„ Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych”-

kurs podstawowy

z elementami kursu rozszerzonego,cz.I i cz.II

J. Salach

ZAMKOR

Wiedza o kulturze

„Człowiek-twórca kultury”

Zakres podstawowy
i rozszerzony

Z.MajchrowskiK.Mrowcewicz

P.Sitarski

D.Szwarcman

STENTOR

Wiedza
o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie”

Zakres podstawowy

Z.SmutekJ.Maleska

B.Surmacz

OPERON

Geografia

„Człowiek i środowisko”

Poziom rozszerzony

Geografia. Częśc 3

Z. PodgórskiWł. Marszewski

K. Becmer

WSiP

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo
rok wydania

Uwagi

Informatyczno-menadżerska

„E”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

J.Kopciński

(współpraca E.Gruszczyńska)

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Oxford Repetytorium for matura”

D.Gryca 

I.Sosnowska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Oxford Repetytorium for matura”

D.Gryca 

I.Sosnowska

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

3a,3b

K.Łuniewska 

U.Tworek

WSiP

Język włoski

„Nuovo Progetto italiano” 3

T.Martin 

S.Magnelli

 

EdiLingua

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 3

H.Dąbrowska 

M.Zybert

WSiP

Historia

Historia 3

Historia najnowsza

B.Burda 

B.Halczak

R.M. Józefiak

M.Szymczak

OPERON

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 3

Zbiór zadań 1-3

A.Przychoda 

Z Łaszczyk

WSiP

Wiedza
o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie”

Zakres podstawowy

Z.Smutek 

J.Maleska

B.Surmacz

OPERON

Geografia

„Człowiek i środowisko”

Poziom rozszerzony

Geografia. Część 3

Z. Podgórski 

Wł. Marszewski

K. Becmer

WSiP

Informatyka

„Informatyka”

cz. I i II

 

P.Broda 

D.Smołucha

OPERON

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo
rok wydania

Uwagi

Medyczno-technologiczna

„F1”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

J.Kopciński(współpraca E.Gruszczyńska)

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Oxford Repetytorium for matura”

 

D.GrycaI.Sosnowska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Oxford Repetytorium for matura”

 

D.GrycaI.Sosnowska

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

3a,3b

Repetytorium ABC Maturalne

K.ŁuniewskaU.Tworek

WSiP

WSiP

Język włoski

„Nuovo Progetto italiano” 3

T.MartinS.Magnelli

 

EdiLingua

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 3

 

H.DąbrowskaM.Zybert

WSiP

Historia

Historia 3

Historia najnowsza

 

 

 

B.BurdaB.Halczak

R.M. Józefiak

M.Szymczak

OPERON

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 3

Zbiór zadań 1-3

 

A.PrzychodaZ Łaszczyk

WSiP

Fizyka

„ Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych”-

kurs podstawowy

z elementami kursu rozszerzonego,cz.I i cz.II

J. Salach

ZAMKOR

Biologia

„Biologia 3”

Zakres rozszerzony

Praca zbiorowaEwa Bartnik

Waldemar Lewiński

OPERON

Chemia

„Chemia 3”

Poziom rozszerzony

Równowagi i procesy jonowe

 

S.HejwowskaJ.Staluszko

 

OPERON

Wiedza
o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie”

Zakres podstawowy

Z.SmutekJ.Maleska

B.Surmacz

OPERON

 

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo
rok wydania

Uwagi

Przyrodnicza

„F2/G”

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

J.Kopciński(współpraca E.Gruszczyńska)

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Oxford Repetytorium for matura”

D.GrycaI.Sosnowska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Oxford Repetytorium for matura”

D.GrycaI.Sosnowska

 

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

3a,3b

K.ŁuniewskaU.Tworek

WSiP

Język włoski

„Nuovo Progetto italiano” 3

T.MartinS.Magnelli

 

EdiLingua

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 3

 

H.DąbrowskaM.Zybert

WSiP

Historia

Historia 3

Historia najnowsza

B.BurdaB.Halczak

R.M. Józefiak

M.Szymczak

OPERON

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 3

Zbiór zadań 1-3

 

A.PrzychodaZ Łaszczyk

WSiP

Biologia

„Biologia 3”

Zakres rozszerzony

 

 

Praca zbiorowaEwa Bartnik

Waldemar Lewiński

OPERON

Chemia

„Chemia 3”

Poziom rozszerzony

Równowagi i procesy jonowe

 

S. HejwowskaJ. Staruszko

 

OPERON

Wiedza
o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie”

Zakres podstawowy

Z.SmutekJ.Maleska

B.Surmacz

OPERON

Geografia

„Człowiek i środowisko”

Poziom rozszerzony

Z. PodgórskiWł. Marszewski

K. Becmer

WSiP

 

Kierunek klasy

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo
rok wydania

Profil

ekonomiczno-administracyjny

J. polski

„Przeszłość to dziś”

Literatura, język, kultura.

E.Paczoska

 

STENTOR

J. angielski podstawowy

„Oxford Repetytorium for matura”

D.Gryca

 

I.Sosnowska

Oxford University Press

J. angielski zaawansowany

„Oxford Repetytorium for matura”

D.Gryca

 

I.Sosnowska

 

Oxford University Press

J. niemiecki podstawowy

„Alles klar”

3a,3b

K.Łuniewska

 

U.Tworek

WSiP

Język włoski

„Nuovo Progetto italiano” 3

T.Martin

 

S.Magnelli

 

EdiLingua

J. rosyjski

Nowyje wstrieczi 3

H.Dąbrowska

 

M.Zybert

WSiP

Historia

Historia 3

Historia najnowsza

B.Burda

 

B.Halczak

R.M. Józefiak

M.Szymczak

OPERON

Matematyka

„Poznać i zrozumieć” Kl 3

Zbiór zadań 1-3

 

 

A.Przychoda

 

Z Łaszczyk

WSiP

Biologia

„Biologia2”

Zakres podstawowy

 

 

 

 

 

J.Balerstet

E.Bartnik

W.Lewiński

OPERON

Geografia

„Geografia”

Poziom podstawowy

Praca zbiorowa pod redakcją:

Doroty Makowskiej

WSiP

Wiedza
o społeczeństwie

„Wiedza o społeczeństwie”

Zakres podstawowy

 

Z.Smutek

J.Maleska

B.Surmacz

OPERON

 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa
w warunkach gospodarki rynkowej.

 

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa
w warunkach gospodarki rynkowej.

Część III

A.Komosa

EKONOMIK

Prawo i postępowanie administracyjne

Prawo i postępowanie administracyjne.

Część III

J.Musiałkiewicz

EKONOMIK

Elementy rachunkowości

Elementy rachunkowości.

Część I i II

J.Musiałkiewicz

 

EKONOMIK

Praca biurowa

Praca biurowa.

Część II

T.Bogusławska

REA