Podsumowanie grudniowej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej profilaktyki czerniaka

W grudniu po raz kolejny nasza szkoła wzięła  udział w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka. Organizatorem tej akcji jest Studenckie  Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego.
Główny cel programu to zwiększanie wśród młodzieży wiedzy na temat czerniaka w ramach edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia .Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów tylko w 2017 roku zanotowano około 165 tysięcy nowych rozpoznań nowotworów złośliwych, w tym prawie 3 800 czerniaków skóry. Co 10 lat liczba chorych na czerniaka podwaja się, co wynika ze zmiany zachowań Polaków: nadmiernego korzystania ze słońca bez właściwej ochrony oraz nieodpowiedzialnego opalania w solarium. Dlatego też zwiększanie wiedzy na temat czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży jest tak szczególnie istotne.
Nasze zadanie polegało na przeprowadzeniu lekcji poświęconych czerniakowi. Koordynatorkami projektu były Ewa Gutarowska, Renata Sijer oraz Teresa Tępińska. W dniach od 14 do 22 grudnia 2020 roku młodzież naszej szkoły poznała ,,czerniakowe abecadło”. Nauczycielki biologii w oparciu o materiały przekazane przez organizatora (quiz internetowy, film edukacyjny, ulotki prezentujące znamiona i nowotwory) przeprowadziły we wszystkich klasach pierwszych i drugich zajęcia na temat jednego z najgroźniejszych nowotworów skóry.
Liczymy na to, że dzięki zdobytej wiedzy uczniowie nabędą umiejętności rozpoznania czerniaka oraz nauczą się regularnego samobadania skóry a przede wszystkim, poznają czynniki podnoszące ryzyko zachorowania i zastosują zasady ochrony przed czerniakiem, dzięki czemu uchronią się, przed tym groźnym nowotworem.
Bardzo ważne jest też to, że mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach zachęcając do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych rodzinę i znajomych.

czerniak