Podsumowanie Szkolnego Konkursu Matematycznego

sowa

W dniu 20 maja br. zespół nauczycieli matematyki podsumował wyniki dwóch etapów Szkolnego Konkursu Matematycznego. Głównym celem tego przedsięwzięcia było rozwijanie zainteresowań matematycznych, kreatywności w myśleniu oraz stworzenia warunków do pożytecznego i efektywnego wykorzystania czasu wolnego. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach:

  • Kategoria I – klasy pierwsze – udział wzięło 24 uczniów
  • Kategoria II – klasy drugie po szkole podstawowej – udział wzięło 12 uczniów
  • Kategoria III – klasy drugie po gimnazjum – udział wzięło 22 uczniów

17 uczestników konkursu przeszło do etapu drugiego, który odbył się stacjonarnie 27 kwietnia 2021 r. Wśród tych uczniów na szczególne wyróżnienie zasługują Ci, którzy uzyskali największą możliwą ilość punktów w poszczególnych kategoriach. Są to:

Jędrzej Grabowski – kl. I F

Paweł Adamczyk – kl. II C

Natalia Ksyta – kl. II Fg

Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w drugim etapie uzyskują cząstkową ocenę celującą z matematyki oraz dyplom. Na najlepszych matematyków czeka również mały upominek na zakończenie roku szkolnego.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają ocenę cząstkową bardzo dobrą. Informację o ilości uzyskanych punktów uczestnicy mogą otrzymać bezpośrednio u swojego nauczyciela matematyki.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.
Zwycięzcom gratulujemy pomysłowości oraz wytrwałości w pracy i życzymy dalszych sukcesów.

Zespół nauczycieli matematyki