Podziękowania dla Samorządu Uczniowskiego i opiekunów

Serdeczne podziękowania dla Samorządu Uczniowskiego i opiekunów
za przygotowanie niespodzianki dla Pań w dniu Ich święta
w pokoju nauczycielskim i przy wejściu do szkoły.

A tak powitano Panie 8 marca w pokoju nauczycielskim….

obraz