Podziękowania

rozaDyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie serdecznie dziękuje wszystkim Nauczycielom i Uczniom, którzy zaangażowali się w organizację  Dnia  Otwartego Szkoły.

Jednocześnie dziękujemy Dyrektorom Szkół Gimnazjalnych, Nauczycielom i Uczniom tych szkół za liczny udział w Dniu Otwartym Szkoły!