Polecenie Wojewody Łódzkiego

Szanowni Państwo,
przekazuję OTRZYMANE DZISIAJ (10.03.2020) polecenie Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Łódzkiego Kuratora Oświaty.
„W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, że Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek. Polecenie dotyczy również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak: akademie, apele czy koncerty. Polecenie obowiązuje od 9 marca 2020 r. do odwołania”.

Dyrektor I LO zastosuje się do ww. polecenia.

https://www.kuratorium.lodz.pl/pilny-komunikat-w-sprawie-wycieczek-i-wydarzen-szkolnych/