Potwierdzenia udziału w wymianie z Niemcami wręczone

15 maja 2018 młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, która wzięła udział w wymianie międzynarodowej z Niemcami w ramach programu ERASMUS+ odebrała zaświadczenia potwierdzające udział w tym projekcie.
Tym samym zakończyła się pierwsza edycja projektu unijnego.
Kolejna rusza już we wrześniu 2018.