Program edukacji ekologicznej pn. „Opoczyńskie Eko-trendy”

 

popoczno

 

logo_wfosigw

 

 

 

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 35 735,00 zł na zadanie pn. Program edukacji ekologicznej pn. „Opoczyńskie Eko-trendy”, realizowany przez Powiat Opoczyński, przy zaangażowaniu przez powiat środków własnych w wysokości 8 600,00 zł.

W ramach programu Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie będzie organizatorem konkursu „Ekochem 2013”.

„Ekochem 2013” to konkurs interdyscyplinarny obejmujący treści programowe z przedmiotów przyrodniczych dotyczące ekologii i sozologii.  Skierowany jest do uczniów szkół  gimnazjalnych i ponadgimaznjalnych. Oparty jest na rywalizacji zespołowej.