Program z zakresu rynku pracy pt. „Planuję swoją przyszłość”

W ramach działania Szkolnego Ośrodka Kariery, uczniowie klasy II ab I Liceum Ogólnokształcącego biorą udział w programie autorskim z zakresu rynku pracy pt. „Planuję swoją przyszłość”. Autorem programu jest p. Ewelina Karbownik, pośrednik pracy  z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Opocznie. Inicjatywa ta realizowana będzie w ciągu 25 godzin. Program ma na celu przygotowanie uczniów naszej szkoły do wejścia na rynek pracy, wzbudzenie w nich świadomości, co do dalszej drogi edukacyjnej, kształtowanie u nich umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych.  Dzięki cyklicznym spotkaniom z doradcami zawodowymi p. Joanna Rychlicką z Powiatowego Urzędu Pracy oraz p. Małgorzatą Łysik z MCK OHP uczniowie  nabywają umiejętności poprawnej autoprezentacji oraz poznają zasady komunikacji interpersonalnej. Młodzież miała również możliwość spotkania z p. Natalią Wijatą, która jest przedstawicielką wiodącej na opoczyńskim  rynku  firmy” Ceramika Paradyż”.