Projekt edukacyjny „Geotermia z klasą”

12 kwietnia 2016 r. w ramach realizacji projektu edukacyjnego o wykorzystaniu wód geotermalnych „Geotermia z klasą” uczniowie klasy IIc i Ic ( z rozszerzoną geografią) brali udział w dwóch wykładach pana Ryszarda Kaliskiego (reprezentującego Geotermię Uniejów) nt.: „Wpływ geotermii na rozwój regionu na przykładzie Uzdrowiska Termalnego Uniejów w województwie łódzkim”. Wody geotermalne w Uniejowie zostały odkryte w 1978 roku, podczas poszukiwań złóż ropy naftowej. Od 2001 roku są eksploatowane. Ich wydajność wynosi 90 m³/h, temperatura 68°C, mineralizacja 8g/dm³. Są to wody chlorkowo – sodowe, hipertermalne.

Do projektu zakwalifikowano 45 szkół, w tym 23 z województwa łódzkiego. Powiat opoczyński reprezentowała nasza szkoła.

W ramach projektu uczniowie poznali OZE, sposoby eksploatacji wód geotermalnych (hydrotermalny do 2-3 km i petrotermalny do 6 km). Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziła zasada dubletu geotermalnego na przykładzie Uniejowa, czyli zasada działania zamkniętego systemu hydrotermalnego. Ponadto Prelegent dokładnie omówił możliwości wykorzystania wód i energii geotermalnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie kaskadowe, przedstawił mocne strony geotermii oraz bariery w jej rozwoju. Interesujące spotkanie zakończyła prezentacja gminy Uniejów, a dokładniej uzdrowiska termalnego, które w 2012 roku zostało uznane za najlepszy produkt turystyczny w Polsce.