Projekt „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Powiat Opoczyński realizuje projekt grantowy pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Projekt był odpowiedzią na zaistniałą sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiedli przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiadało dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym mogło realizować podstawy programowe.
W ramach realizacji projektu Powiat Opoczyński zakupił: 73 laptopy,
14  oprogramowań biurowych typu Office oraz 11 urządzeń  z dostępem do Internetu.

Dzięki realizacji projektu grantowego doposażono 7 szkół ponadpodstawowych:
– Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie,
– I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie,
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie,
– Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie,
– Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy,
– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mroczkowie Gościnnym,
– Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie.

Zakupiony sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz dostęp do Internetu umożliwił wsparcie w zakresie kontynuowania nauki w warunkach domowych: 65 uczniom i 8 nauczycielom.
W istniejącej sytuacji związanej z możliwością powrotu do zdalnego nauczania zakupiony sprzęt ponownie zostanie udostępniony uczniom
i nauczycielom.

PLAKAT ZDALNA SZKOŁA POPC 2014.2020