Przypomnienie

W DNIU 8 GRUDNIA 2016 ROKU (CZWARTEK) O GODZINIE 1600 NA HALI SPORTOWEJ ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY Z PRZEDSTAWICIELEM

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie

OD GODZINY 1700 ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ SPOTKANIA RODZICÓW
Z WYCHOWAWCAMI KLAS W RAMACH

Dni Otwartych Szkoły