Rewelacyjne wyniki w Olimpiadzie Geograficznej

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach Olimpiady Geograficznej. To już 47 edycja.
Mimo trudności w prowadzeniu badań terenowych nasi Olimpijczycy świetnie sobie poradzili. Wystartowało pięciu i w takim składzie zostali zakwalifikowani do zawodów okręgowych, uzyskując bardzo wysokie wyniki. Co więcej prace naszych uczniów aż w dwóch kategoriach tematycznych okazały się najlepsze. Badania oraz prace zostały wykonane pod kierunkiem pani Marzeny Papis.
Z tematem A „Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia
i rozprzestrzeniania się chorób w wybranym województwie lub powiecie” zmierzyli się Mateusz Miśkiewicz (klasa IF) i Bartosz Sobczyk (IIID KLASA AKADEMICKA SGH). Mateusz swoje badania prowadził na terenie powiatu, wykonał autorskie mapy ilustrujące zachorowalność na wybrane przez Niego choroby w poszczególnych gminach powiatu. Uzyskał 90 pkt, zajmując tym samym I miejsce w całym okręgu łódzkim w tej kategorii tematycznej. Tuż za Mateuszem, na II miejscu uplasował się Bartosz Sobczyk (86 pkt), który analizie poddał obszar województwa łódzkiego.
Temat dotyczący opracowania projektu jednodniowej wycieczki krajoznawczej rowerowej lub pieszej podjęli Aleksandra Zięba
i Maciej Kluska (IIID KLASA AKADEMICKA SGH)
. Ola i Maciek wykonali wartościowe opracowania prezentujące, ale i promujące walory powiatu opoczyńskiego i sąsiadujących z nim terenów. Swoje prace wzbogacili licznymi autorskimi rycinami, mapami mentalnymi, schematami przyczynowo – skutkowymi, macierzami oceny walorów krajobrazu. Ola uzyskała 93 pkt, zaś Maciek 89 pkt i były to jedne z najlepszych prac w tej kategorii tematycznej. Warto dodać, że Ola uzyskała najwyższy wynik wśród startujących z naszej szkoły uczniów, a Maciek był jednym z 10 uczniów w całym okręgu, którym przyznano maksymalną notę za walory dodatkowe pracy.
Zagadnieniem „Fizjograficzna charakterystyka zbiornika wodnego (formy naturalnej lub sztucznej o powierzchni od 1 do 10 ha)” zajął się
Wiktor Świątkowski (IIID KLASA AKADEMICKA SGH). W swojej pracy skupił się na Zalewie w Opocznie. Korzystając z nowoczesnych technologii przeprowadził liczne badania terenowe, odbył wywiady z lokalnymi wędkarzami, wykonał interesującą dokumentację graficzną. To wszystko zaowocowało zdobyciem przez Wiktoria I miejsca w całym okręgu łódzkim w tej kategorii tematycznej. Nasz uczeń otrzymał 87 pkt.
Już w pierwszy weekend lutego 2021 roku zawody okręgowe. Gratulujemy naszym uczniom i ich najbliższym pasji badawczej i osiągniętych wysokich wyników. Jak powiedział Bernard Baruch „Miliony ludzi widziały spadające jabłka, ale tylko Newton zapytał, dlaczego tak się dzieje”. Nawet w okresie zdalnego nauczania nasza Alma Mater „KUŹNIĄ TALENTÓW”. Powodzenia!!! Mocno trzymamy za Was kciuki.