Roślinność versus beton – Jak połączyć budynek z roślinnością i zmienić mikroklimat wokół szkoły? – wyzwania na rok szkolny 2021/2022

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 w ramach Projektu Europejskiego Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation podjęliśmy wyzwanie „Roślinność versus beton – Jak połączyć budynek z roślinnością i zmienić mikroklimat wokół szkoły?”

Zrealizowaliśmy następujące zadania:

 • Opiekunowie projektu uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym z koordynatorem projektu z UNEP – GRID (11.10.2021); zdaliśmy relację z zadań wykonanych w roku szkolnym 2020/2021.
 • Przed szkołą, na fasadzie przy drzwiach wejściowych, zostały umocowane logo szkoły i logo projektu (6 września 2021 roku).
 • Utworzyliśmy nowy Miejski Zespół Projektowy liczący aż 89 uczniów pracujący pod kierunkiem ośmiu nauczycieli zaangażowanych w działania projektowe: Szkolnego Koordynatora Projektu – pMarzeny Papis, Mentorek Zespołu Naukowego – p. Renaty Sijer i p. Eweliny Cichańskiej – Szwaczyk, Mentora Reporterów Naukowych – p. Teresy Tępińskiej, Mentorów Działań Innowacyjnych – p. Emilii Grochulskiej, p. Jolanty Gapys, p. Anny Kumur, p. WojciechaGrochulskiego. Liderami projektu były tegoroczne absolwentki – Natalia Ksyta i Julia Dąbrowska (obie z klasy IIIFg).
 • W okresie 20 września – 13 października 2021 roku zaangażowaliśmy nasz zespół projektowy PULCHRY w działania w ramach Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, czyli ogólnoeuropejskiego wydarzenia promującego zrównoważony rozwój na świecie oraz cele zrównoważonego rozwoju ONZ (CZR). Akcja  była koordynowana przez biuro ESDW przy Institute for Managing Sustainability Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu i miała na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój oraz wdrażanie Agendy 2030. W ramach tej inicjatywy w szkole zostały zorganizowane konkursy: plastyczny na poster naukowy „MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ” i na najciekawsze hasło promujące zrównoważony rozwój. W konkursie plastycznym bezapelacyjnie zwyciężył zespół w składzie: Zuzanna Bator (IF), Roksana Malej (IF), Aleksandra Pluta (IC). II miejsce zajęły uczennice z klasy IG: Klaudia Brola, Magdalena Chojnacka oraz Weronika Nowak, zaś na III miejscu uplasowała się praca wykonana przez Katarzynę Krawczyk (IG). Ponadto przeprowadzono online ankietę nt. „Segregacji odpadów”. Wzięło w niej udział 125 respondentów. Z jej analizy wynika, że uczniowie naszego liceum segregują odpady (87%) według ogólnie przyjętych zasad – tworzywa sztuczne i metale, makulatura, szkło, odpady biodegradowalne, odpady zmieszane. Cennym wnioskiem płynącym z ankiet była deklaracja chęci segregacji odpadów według kolorów recyklingu na terenie szkoły.
 • Na spotkaniu statutowym 12 października 2021 roku zapoznaliśmy uczestników z miejskimi wyzwaniami.
 • Do grupy naszych interesariuszy z ubiegłego roku, czyli Zespołu z Politechniki Warszawskiej (dr inż. arch. kraj. Katarzyna Rędzińska, mgrinż. MonikaPiotrkowska, mgr inż. Marianna Ulanicka–Raczyńska, inż. Alicja Wiertel, inż. Małgorzata Mazur), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (dr hab. Agata Cieszewska, dr hab. inż. Renata Giedych, dr Joanna Adamczyk – Jabłońska, dr inż. Gabriela Maksymiuk, dr Piotr Wałdykowski), Kuratorium w Łodzi, Starostwa Powiatowego Opoczno, Urzędu Miasta i Gminy w Opocznie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dr inż. Piotr Kulesza), dołączyli nowi: Little Greenfinity (Virginie Little), Zespół z Uniwersytetu Warszawskiego (dr Bożena Kicińska, dr hab. Tomasz Wites). Ponadto w działaniach projektowych systematycznie wspiera nas Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • 13 października 2021 roku wzięliśmy udział w tematycznym escape roomie z racji Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci.
 • 20 października 2021 roku zespół PULCHRY włączył się w obchody Dnia Krajobrazu, którego tegoroczną ideą było docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich. Ze względu na zdalne nauczanie uczniowie samodzielnie odbyli spacery po okolicy. Efektem końcowym było badanie ankietowe, na podstawie którego powstał ranking Pięciu Cudów Regionu Opoczyńskiego. W badaniu udział wzięło 96 respondentów. W kategorii obiekty kultury materialnej zwyciężył Zamek Kazimierzowski w Opocznie, obiekty kultu religijnego – Kościół pw. św. Bartłomieja w Opocznie, obiekty kultury niematerialnej – opoczyńska kultura ludowa, obiekty przyrodnicze – Rezerwat Leśny Białaczów. W kategorii inne ciekawe obiekty ankietowani zdecydowanie wskazali Pomnik Pegaza w Opocznie.
 • 10 listopada 2021 roku podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Młodzi o klimacie 2021” w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi przedstawicielka naszego Miejskiego Zespołu Projektowego Maja Świderska z klasy IIF zaprezentowała działania podejmowane w naszej szkole na rzecz klimatu w ramach Projektu Europejskiego PULCHRA. Uczestnicy byli pod ogromnym wrażeniem, czemu dali wyraz w wypowiedziach podsumowujących wystąpienie Mai.
 • 12 listopada 2022 roku chętni uczniowie klas z rozszerzoną geografią, na zaproszenie Prezydent EARTHDAY z Waszyngtonu Kathleen Rogers, wzięli udział w Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Wydarzenie miało miejsce podczas trwającego COP26 w Glasgow. Sesja, w której uczestniczyli nasi uczniowie, miała następujący przebieg:

8.00- Przemówienie dr Bertranda Piccard;

8.15- Okrągły stół: Dlaczego alfabetyzacja klimatyczna i budowanie umiejętności obywatelskich rozwiążą kryzys klimatyczny — odpowiedzi społeczeństwa obywatelskiego, nauczycieli i rządów;

10.00-Nauczanie na rzecz klimatu: szkoły kształtujące przyszłość;

11.00-Młodzi aktywiści klimatyczni: Dlaczego edukacja klimatyczna i budowanie umiejętności obywatelskich są kluczem do sprawiedliwości klimatycznej i równości;

14.00-Kluczowa rola znajomości klimatu w budowaniu sprawiedliwej ekologicznej gospodarki światowej;

16.00- Rola młodzieży w zrównoważonej przyszłości.

 • Od 18 listopada do 3 grudnia 2021 roku zaprosiliśmy uczniów klas: IA, IB, IC, IF, IG, IIA2, IIAF2, IIB, IIC, IIF, IIIA, IIIB, IIIAB, IIIC, IIIF do udziału w warsztatach związanych z redukcją dwutlenku węgla „Dbaj o klimat. Redukuj CO₂”. W formie stacjonarnej wzięło w nich udział 390 uczniów, zaś w formie online 28. W oparciu o informacje z warsztatów uczniowie stworzyli projekty STREF WYPOCZYNKU REDUKUJĄCYCH NADMIAR CO₂: abrys wykwintny, abrys w dobrym guście i abrys na każdą kieszeń. Wskazali zieloną „husarię”, czyli rośliny w największym stopniu redukujące ilość CO₂ w powietrzu.
 • 30 listopada 2021 roku wzięliśmy udział, jako jedna z dwóch polskich szkół, w międzynarodowych warsztatach projektu PULCHRA pt. „City Challenges – Open Schooling – The Cities as Urban Ecosystems”. Wydarzenie odbyło się online na platformie ZOOM i było adresowane do szerokiego grona odbiorców: uczestników Projektu PULCHRA, jak i nauczycieli czy edukatorów zainteresowanych edukacją miejską. W trakcie warsztatów przedstawiciele wszystkich 55 krajów biorących udział w projekcie dzielili się doświadczeniami z działań na rzecz miast. Sesja 1Szanse i bariery dla koncepcji Open Schooling w praktyce” dała odpowiedź na pytanie, jak zaangażowanie i komunikacja interesariuszy pomagają w realizacji projektu. Sesja 2 „Angażowanie uczniów w projekty szkolne. Doświadczenia nauczycieli z realizacji Miejskich Wyzwań” dotyczyła wpływu otwartych projektów szkolnych na zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów. Sesja 3 „Projekty PULCHRY w dobie kształcenia na odległość” była okazją do zaprezentowania szerokiej gamy narzędzi przydatnych w kształceniu wirtualnym. W opisanym wydarzeniu naszą szkołę reprezentowały liderki Natalia Ksyta (IIIFg) i Julia Dąbrowska (IIIFg), które wypadły bardzo dobrze. Opowiedziały o naszych działaniach w ramach PULCHRY, przedstawiły sytuację klimatyczną Opoczna. Link do konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=Cfv-Xrq9ZpQ&list=PLakNVNgWBeS3-PKencJwqZxLU4_iEYSwc&index=3&t=10392s
 • 14 grudnia 2021 roku braliśmy udział online w spotkaniu z profesorem Chetana Solanki, Solar Man of India, Indian Institute of Technology w Bombaju, założycielem Energy Swaraj Foundation Brand Ambassador of Solar Energy w Madhya Pradesh i doradcą Earth Day Network.
 • Celem zgłębienia tematyki dotyczącej Dekady Odtwarzania Ekosystemów 2021 – 2030 wzięliśmy udział w wirtualnym wyzwaniu polegającym na uwolnieniu się z danego miejsca – sytuacji, czyli grze escape room (16 grudnia 2021 roku).
 • 22 grudnia 2021 roku uczniowie naszej szkoły realizujący rozszerzoną geografię z klas: IF, IG, IIIA, IIIBg, IIIF, IIIFg wzięli udział w świątecznych warsztatach o elektrośmieciach. Zostały one zorganizowane przez Centrum ElektroEkologii.  Zajęcia prowadziła rewelacyjna trenerka pani Mariola Fik. Podczas wydarzenia  uczniowie dowiedzieli się: Czym jest elektroekologia i dlaczego jest takim wyzwaniem dla współczesnego świata? Czym są elektrośmieci i jak odpowiednio z nimi postępować, Jak odkurzyć z nich swój pokój? Co się dzieje ze zużytym smartfonem czy tabletem?
 • 10 stycznia 2022 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu z Davem Goulsonem – profesorem biologii na Uniwersytecie Sussex, specjalizującym się w ekologii owadów, założycielem Bumblebee Conservation Trust, laureatem wielu międzynarodowych nagród w dziedzinie zootechniki. W 2015 roku profesor Goulson został uznany za numer 8 na liście 50 najbardziej wpływowych osób w dziedzinie ochrony przyrody BBC Wildlife Magazine; w 2018, 2019 i 2020 roku został uznany przez Thompson ISI za „Najczęściej Cytowanego Badacza”. Sesję prowadziła Shanna Challenger – ambasadorka My Future My Voice z Antigui i Barbudy.
 • 17 stycznia 2022 roku otrzymaliśmy upominki za udział w Międzynarodowym Dniu Bez Elektrośmieci.
 • 18 stycznia 2022 roku na Facebooku UNEP – GRID ukazał się post promujący działania naszej szkoły w projekcie PULCHRA https://www.facebook.com/CentrumUNEPGRIDWarszawa/
 • 17 marca 2022 roku odbyło się spotkanie szkół biorących udział w projekcie, stanowiące monitoring realizacji naszych założeń programu.
 • 20 marca 2022 roku przesłaliśmy listy popierające wniosek UNEP – GRID o tematyce klimatycznej realizowany w ramach Programu Erasmus+.
 • Od 10 do 27 maja 2022 roku braliśmy udział w wykładach i warsztatach dr Bożeny Kicińskiej i dr hab. Tomasza Witesa, związanych z tworzeniem projektów zielonej infrastruktury na terenie Opoczna oraz wskazywaniem na terenie miasta obszarów patologicznych i elementów inteligentnej infrastruktury.
 • 30 maja 2022 roku zakupiliśmy donice i kwiaty do naszych ogrodów i zielonych ścian oraz drukarkę, by móc ją wykorzystać do prowadzenia badań związanych z obserwacją wpływu stanu środowiska na te rośliny.
 • 6 czerwca 2022 roku urządzaliśmy hortensjowe ogrody – sadziliśmy w specjalnie zakupionych 6 donicach hortensje, urządzaliśmy ściany bluszczowe, podsypywaliśmy korą hortensjowe skwery utworzone w ubiegłym roku, przygotowaliśmy doniczki z butelek plastikowych na sznurkach sizalowych, by w nich nasadzić miętę i uzupełnić zieloną ścianę.
 • 8 czerwca 2022 roku odbyły się warsztaty dla Szkolnego Miejskiego Zespołu Projektowego poprowadzone przez interesariuszkę z Little Greenfinity Francuzkę Virginie Little nt. „Sadzenie drzew nie wystarczy, żeby uratować klimat (…), ale ma wiele korzyści”.
 • 10 czerwca 2022 roku efekty pracy członków Miejskiego Zespołu Projektowego zostały zaprezentowane przedstawicielom lokalnych władz, Dyrekcji Szkoły i społeczności szkolnej. Spotkały się z uznaniem i aprobatą do realizacji.
 • 14 czerwca 2022 roku na spotkaniu koordynatorów Projektu PULCHRA nastąpiło podsumowanie działań.

Projekt Europejski PULCHRA dostarczył nam wiele radości i zaowocował zmianą aranżacji infrastruktury zielonej w otoczeniu szkoły. W dosłownym tłumaczeniu PULCHRA oznacza piękny i tworzeniu piękna służy właśnie ten projekt. Podnosząc systematycznie, poprzez liczne działania projektowe, świadomość ekologiczną rozumiemy przesłanie, że „Słuchanie głosu nauki jest naszą jedyną szansą na dalszą – jakże piękną! – podróż przez Kosmos na statku kosmicznym Ziemia. Jednak gdy klimat zbytnio się zmieni (sorry…), statek będzie mknął nadal, już bez nas jako pasażerów. Nie mamy drugiej planety – musimy uratować tę jedyną”. Oferujemy ręce „chętne do pracy, głowy pełne pomysłów i niegasnący zapał”. Czy zwyciężymy? Czy wygramy walkę o Ziemię?

                                                                   Marzena Papis