Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Witam na stronie internetowej naszego liceum, szkoły o bogatej tradycji i ciekawej historii.

W procesie dydaktyczno-wychowawczym pielęgnując przeszłość kształcimy ku przyszłości.

                                                                                                            Dyrektor szkoły

                                                                                                             Monika Kluska