Rozpoczęli! Jak? – Oceńcie sami

11 grudnia 2018 roku Komitet Okręgowy XLV Olimpiady Geograficznej z siedzibą w Łodzi podał do publicznej wiadomości wyniki zawodów I stopnia, którymi się z Wami dzielimy.

I miejsce w Okręgu Łódzkim, I miejsce w województwie łódzkim, I miejsce w kategorii tematycznej A uzyskała uczennica naszej szkoły Wiktoria Wijata (klasa IIf) zdobywając 98 na 100 możliwych punktów. Z czterema punktami mniej na II miejscu w Okręgu Łódzkim, II miejscu w województwie łódzkim, II miejscu w swojej kategorii tematycznej (A) uplasował się Piotr Kubiszewski (IIIc KLASA AKADEMICKA SGH).

 I miejsce w kategorii tematycznej C zdobył Kacper Konecki (klasa IIc, objęty programem KLASA AKADEMICKA SGH). Jego wynik 90/100 punktów. V miejsce w kategorii tematycznej D z wynikiem 87/100 punktów przypadło w udziale Alicji Dybalskiej (IIIc KLASA AKADEMICKA SGH). II miejsce wśród uczniów klas I uzyskał Maciej Kluska (Id KLASA AKADEMICKA SGH). Bardzo dobre wyniki dające awans do kolejnego poziomu zawodów odnotowali Nikodem Sokołowski (IIIc KLASA AKADEMICKA SGH), Miłosz Polak (Id KLASA AKADEMICKA SGH), Angelika Konewka (IIIc KLASA AKADEMICKA SGH) i Mateusz Jurek (Id KLASA AKADEMICKA SGH).

Pierwszy etap, którego wyniki prezentujemy polegał na napisaniu autorskiej pracy badawczej spełniającej wymogi formalne prac naukowych.

Uwzględniając walory środowiska geograficznego naszego terenu aż 7 uczniów z naszej szkoły startowało w kategorii A, której głównym celem było przedstawienie przyrodniczych skutków eksploatacji surowców w wybranej gminie. To był trafny wybór poparty konkretnym uzasadnieniem, co potwierdza ocena jury (wszyscy uzyskali maksymalne noty za to kryterium oceny).

Wiktoria Wijata podjęła się analizy przewodniego zagadnienia w jednej z gmin położonych na trasie Jej rodzinnych podróży. Praca wręcz urzekała analizą w formie map mentalnych i macierzy oceny oddziaływania, wizualizacją proponowanej rekultywacji, racjonalnością i wnikliwością opisu. Całość opracowania została przedstawiona na 120 stronach!

Piotr Kubiszewski i Miłosz Polak wykonali prace traktujące o rodzinnej gminie Żarnów, odbyli wywiady, zidentyfikowali i zbadali formy antropogeniczne powstałe jako skutek eksploatacji surowców mineralnych. Dokonali optymalizacji sposobu gospodarowania przyrodą.

Maciej Kluska przeprowadził liczne prace badawcze na terenie Kopalni Nordkalk (gmina Sławno), nawiązał współpracę z wybitnym paleontologiem panem Błażejem Błażejowskim. Rzeczowo przedstawił znaczenie znalezisk organizmów prehistorycznych stawiając niepodważalną tezę dotyczącą wykorzystania tych walorów środowiska.

Nikodem Sokołowski zajął się piaskownią Antonówka i już samo dotarcie w okolice Bełchatowa było niemałym trudem. Realizacja projektu zapewne ucieszyłaby okoliczną ludność, gdyż Nikodem zaproponował utworzenie infrastruktury do uprawiania sportów zimowych, w tym ekstremalnych.

Angelika Konewka podjęła się trudu określenia pozytywnych i negatywnych skutków eksploatacji surowców na terenie gminy Sławno, w opinii uczennicy lidera wykorzystania potencjału naturalnego w powiecie.

Niejako ripostą pracy Angeliki były badania Mateusza Jurka, który skupił się na gminie Opoczno. Z altruizmem sformułował wiele interesujących hipotez. Uzasadnił znaczenie aplikacyjne badań nad przekształconym krajobrazem

Temat C „Siec transportowa i zróżnicowanie dostępności komunikacyjnej w gminie Opoczno opracował Kacper Konecki. Podobnie, jak poprzednie zagadnienia praca miała charakter empiryczny i była bardzo pracochłonna. Kacper zbadał mnóstwo wskaźników, co zaowocowało najlepsza pracą w tej kategorii.

Alicja Dybalska zaprosiła czytelnika na wspaniałą wyprawę geobotaniczną po unikatowych florystycznie zakątkach ziemi opoczyńskiej. Zaproponowała rozwiązania sterowania funkcjonowaniem ekosystemów.

Reasumując wygraliśmy dwie z czterech kategorii tematycznych (nie startowaliśmy w kategorii B), 9 uczniów będzie reprezentowało naszą szkołę na zawodach okręgowych. Wśród licznych gratulacji, które otrzymaliśmy jedna brzmiała: „Nokaut naukowy”. Oczywiście podchodzimy z dużym dystansem do tych sympatycznych treści. Ale co nie ulega wątpliwości – młodzież naszej szkoły jest wspaniała, potrafi urzeczywistniać niemożliwe.

Gratulujemy naszym Uczniom, ich Rodzicom/Opiekunom. Będziemy Wam kibicować na kolejnych etapach, a już dziś dziękujemy za Wasz ogromny wysiłek, trud.