Science Teams w naszej szkole

30 września 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego zaangażowanego w „Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation”. W ramach realizacji założeń projektu będziemy działać zgodnie z ideą open schooling – otwartej przestrzeni edukacyjnej oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Wykorzystamy metodę IBSE, będziemy współpracować z europejską siecią partnerów i szkół (ponad 50 szkół z 10 krajów europejskich).
Science Teams w naszej szkole odpowie na aktualne wyzwania Opoczna i poszuka innowacyjnych rozwiązań. We współpracy z wybranymi interesariuszami zbada środowisko lokalne i poszuka sposobów na polepszenie jakości życia społeczności. Zostali do niego zakwalifikowani następujący uczniowie:

 1. Kornelia Studnicka IIFg (Grupa Akademicka SGH)
 2. Kinga Studnicka IIFg (Grupa Akademicka SGH)
 3. Natalia Ksyta IIFg (Grupa Akademicka SGH)
 4. Julia Dąbrowska IIFg (Grupa Akademicka SGH)
 5. Monika Wrzeszcz IIFg (Grupa Akademicka SGH)
 6. Małgorzata Firmowska IIFg (Grupa Akademicka SGH)
 7. Diana Huta IIFg (Grupa Akademicka SGH)
 8. Sara Jakubczyk IF
 9. Emilia Michalska IF
 10. Kacper Zieliński IF
 11. Klara Kluk IF
 12. Wiktoria Sobczyk IF
 13. Maja Świderska IF
 14. Joanna Wijata IICg (Klasa Akademicka SGH)
 15. Martyna Kowalczyk IICg (Klasa Akademicka SGH)
 16. Kinga Orzechowska IICg (Klasa Akademicka SGH)
 17. Martyna Sarwa IICg (Klasa Akademicka SGH)
 18. Weronika Jędrasik IICg (Klasa Akademicka SGH)
 19. Jolanta Kotusiewicz IICg (Klasa Akademicka SGH)
 20. Partycja Palus IICg (Klasa Akademicka SGH)
 21. Wiktoria Gutowska IICg (Klasa Akademicka SGH)
 22. Wiktoria Jóźwik IICg (Klasa Akademicka SGH)
 23. Aleksandra Stępień IICg (Klasa Akademicka SGH)
 24. Kinga Borończyk IICg (Klasa Akademicka SGH)
 25. Mateusz Kmiecik IF
 26. Julia Wolska IF
 27. Franciszek Bomba IF
 28. Jakub Wójcik IF
 29. Julia Woźniak IICg (Klasa Akademicka SGH)
 30. Mateusz Kwaśniak IICg (Klasa Akademicka SGH)
 31. Martyna Chrobak IICg (Klasa Akademicka SGH)
 32. Mikołaj Zieliński IICg (Klasa Akademicka SGH)
 33. Agata Makuch IICg (Klasa Akademicka SGH)
 34. Aleksandra Tkaczyk IIF
 35. Amelia Kałużna IIF
 36. Julia Kuleta IIF
 37. Wiktoria Kwaśniak IIF
 38. Karolina Wójcik IIF
 39. Julia Kietla IIF
 40. Amelia Pogorzała IIF
 41. Faustyna Witoń IIF
 42. Michalina Marciniak IIF
 43. Anna Popińska IIF
 44. Wiktor Szlęzak IIF
 45. Mateusz Wojciechowski IIF
 46. Klaudia Ślusarczyk IC
 47. Daria Kania IC
 48. Katarzyna Bogusławska IC
 49. Maja Telus IC
 50. Nadia Witoń IC
 51. Aleksandra Deka IC
 52. Maria Wasilewska IC
 53. Dominika Tomasik IC
 54. Izabela Pecyna IC
 55. Kinga Nowak IC
 56. Zuzanna Mularczyk IC
 57. Oliwia Rajska IC
 58. Bartłomiej Kwapisz IC
 59. Maciej Łukasik IC
 60. Justyna Rogulska IC
 61. Magdalena Sarwa IC
 62. Izabela Sykurska IC
 63. Julia Wujek IC
 64. Agata Różańska IC
 65. Zuzanna Socha IC
 66. Mateusz Brzózka IIFg

Uczniowie spośród siebie wybrali Liderów koordynujących prace zespołu projektowego. Tę zaszczytną funkcję będą pełnić: Natalia Ksyta IIFg (Grupa Akademicka SGH), Julia Dąbrowska IIFg (Grupa Akademicka SGH), Mateusz Brzózka IIFg. Zastępcami liderów zostały: Amelia Pogorzała i Faustyna Witoń (obie z klasy IIF).
Cały zespół projektowy został podzielony na trzy grupy zadaniowe: ODKRYWCÓW, BADACZY I REPORTERÓW. Odkrywcy zajmą się szukaniem potrzebnych informacji oraz kontaktów. Badacze zorganizują i poprowadzą badania, zaś reporterzy będą odpowiedzialni za upowszechnianie wyników projektu.
Liderami odkrywców zostali: Maja Świderska, Sara Jakubczyk, Mateusz Kmiecik (wszyscy IF). Na czele zespołu badaczy stanęły Kinga Studnicka i Kornelia Studnicka (obie z IIFg Grupy Akademickiej SGH). Nad przebiegiem prac reporterów będą czuwać Wiktoria Jóźwik i Aleksandra Stępień (z IICg Klasy Akademickiej SGH).
Szkolnym Koordynatorem Projektu „Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” jest pani Marzena Papis, Mentorem Zespołu Naukowego – pani Ewelina Cichańska – Szwaczyk i pani Renata Sijer, zaś Mentorem Reporterów Naukowych pani Ewa Gutarowska.

Wkrótce przed nami kolejne etapy projektu nadzorowane przez szerokie gremium specjalistów z Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach – lidera (Grecja), Uniwersytetu Kolońskiego (Niemcy), Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytetu w Udine (Włochy), Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie (Szwecja), Otwartego Uniwersytetu Cypru oraz organizacje pozarządowe wchodzące w skład projektu (TEREZA – Czechy, Bernu Vides Skola – Łotwa, An Taisce – Irlandia oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa). Przypomnijmy, że projekt wspiera grecki klaster Corallia, ułatwiający rozwój start-upów oraz budowanie innowacyjnych klastrów, mający szeroką sieć powiązań w biznesie technologicznym w całej Europie, a także Instytut Badań Edukacyjnych (Rumunia) – narodowa instytucja badawcza, która wspiera działania ministerstwa edukacji.