Ale się działo!!! – Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

W dniach 21 – 25 września 2020 roku obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. W tym toku zorganizowaliśmy go pod hasłem „Zielone światło dla Opoczna”. W pierwszym dniu (poniedziałek) nasza młodzież włączyła się w globalną dyskusję, co szczegółowo opisaliśmy we wcześniejszych artykułach.
We wtorek 22 września „Biernacki przemówił do naszej młodzieży”, a to za sprawą wykorzystania nowoczesnych aplikacji (SPEAK PIC). Praca wykonana przez Kacpra Papiernika (IIId Klasa Akademicka SGH) została zaprezentowana uczniom naszej szkoły na lekcjach geografii, biologii, chemii i godzinach wychowawczych. Niezwykle ciekawe okazało się zadanie „ULICE BIORÓŻNORODNOŚCI W OPOCZNIE”. W ramach tej inicjatywy uczniowie pogrupowani w zespoły przedstawiali propozycje nowych nazw dotychczas istniejących opoczyńskich ulic. Wskazana przez każdy zespół nazwa ulicy nawiązywała do świata roślin lub zwierząt. Oprócz nazwy realizatorzy zadania przygotowali fotografie bądź ryciny wybranego przedstawiciela przyrody ożywionej i krótki opis wraz z uzasadnieniem wyboru. I tak np. ulicę Spokojną zmieniono na ulicę Bernardyna, Rolną na Hibiskusową, Sportową na Aleję Płaczących Wierzb, Leśną na Dzikiego Bzu, Graniczną na Kaliową, Długą na Chabrową, 1 Maja na Zaciszną Aleję Lilaka, Adama Mickiewicza na Beztroską Aleję Lnu. Jak widać kreatywność młodzieży godna podziwu.
Jako, że 22.09 ogłoszono Dniem bez Samochodu część uczniów wykonała w oparciu o krótki sondaż diagramy użytkowników środków transportu
w tym dniu. Okazało się, że najmniej było rowerzystów, a to przecież taki przyjazny środowisku „pojazd”.
Ponadto w tym dniu muzyka emitowana przez radiowęzeł złożyła się na Koncert Klimatyczny. Upowszechnianiu wydarzenia sprzyjała Akcja Facebookowa z hasztagiem „Dzień bez samochodu”.
W środę 23 września uczniowie tworzyli mapy głównych źródeł emisji zanieczyszczeń w Opocznie – szkolni liderzy działań STEAMOWYCH wykorzystali aplikację PADLET. Ponadto młodzież przygotowała prezentacje na temat „Przyczyny i skutki zmian klimatycznych”, które przesłane do wychowawców zostały zaprezentowane wszystkim klasom podczas godzin wychowawczych.
W czwartek 24 września młodzież przygotowała plakaty nt.: „10 rzeczy, które każdy z nas może zrobić dla klimatu”. Poza tym przy pomocy aplikacji „Kalkulatory plastiku” przeliczaliśmy, ile lat będą rozkładać się opakowania z artykułów zakupionych przez nas w tym dniu.
W realizację zadań w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju włączyła się również uzdolniona sportowo młodzież naszej szkoły przygotowując 25 września Opoczyński Taniec dla Ziemi w wymiarze globalnym. Dziewczęta opracowały krótką choreografię do układu tanecznego. Na uwagę zasługują rekwizyty, które dobrały, a mianowicie koła olimpijskie w kolorze niebieskim, czarnym, czerwonym, żółtym oraz zielonym, symbolizujące kontynenty: niebieski – Europę, czarny – Afrykę, żółty – Azję, czerwony – Ameryki i zielony – Australię. Koła na fladze olimpijskiej są symbolem  różnorodności, ale też jedności ludzi. Wybierając takie rekwizyty, ich symbolikę, przekaz był tylko jeden- nie ma znaczenia czy to rywalizacja sportowa czy pomysł na sposób prowadzenia racjonalnej gospodarki – Ziemię mamy tylko jedną i każdy powinien o nią dbać. Taką postawą nasi sportowcy pokazali, że nie pomylił się Pierre de Coubertin twierdząc, że „Sport powinien być traktowany jako źródło piękna i jako czynnik pobudzający do rzeczy pięknych”.
W tym samym dniu uczniowie przygotowali KWIATY DLA ZIEMI i to
w pełnym tego słowa znaczeniu. Zostały one wykonane z liści w pięknych, już jesiennych odcieniach. Niektóre zespoły zasadziły rośliny dla Ziemi. Teraz pielęgnując je systematycznie będziemy czekać na ich wykiełkowanie.
Zakończeniem Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju był udział naszych uczniów w webinarium serii # Youth4ClimateLive – Driving Empowerment: Protecting the Most Vulnerable. Moderatorzy Ahmed Badr
i Salina Abraham zorganizowali międzypokoleniową i interaktywną wirtualną rozmowę o klimacie między decydentami a młodzieżą z rożnych stron świata. Spotkanie zostało przeprowadzone przez włoskie Ministerstwo Środowiska we współpracy z Connect4Climate – Grupą Banku Światowego i biurem wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Młodzieży.
I w ten oto sposób zorganizowaliśmy ucztę dla Matki Ziemi, zrealizowaliśmy jeden z priorytetów Ministra Edukacji Narodowej na ten rok, a przede wszystkim wierzymy, że ocaliliśmy część przyrody, czystego powietrza dla naszych wnuków, by dalej „Ziemia toczyła swój garb uroczy (…) toczył, toczył się los”.
Wszystkie działania zostały przeprowadzone pod nadzorem nauczycieli zespołu przyrodniczego: panią Renatę Sijer, panią Marzenę Papis, panią Emilię Grochulską, panią Jolantę Gapys, panią Ewę Gutarowską, panią Teresę Tępińską, pana Wojciecha Grochulskiego. Wydarzenie zostało zarejestrowane na stronie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w kategorii AKTYWNI DLA KLIMATU.

a1

a2